Verkiezingen 2018

verkiezingenGemeenteraadsverkiezingen:

woensdag 21 maart 2018

Met het motto ‘Lokaal Sterk’ gaat Algemeen Belang Cuijk vol vertrouwen de verkiezingen in.

ABC is een lokale politieke partij die opkomt voor u en uw omgeving. Onze missie is open en onafhankelijke actuele politiek bedrijven die gericht is op het welzijn en welbevinden voor iedereen in de gemeente Cuijk, in alle wijken en dorpen.
Uitgangspunt is niet een geloofsovertuiging, liberalisme of socialisme, maar het belang van de inwoners van de gemeente Cuijk, met speciaal oog voor de sociaal zwakkeren.

Ons doel is om een zo groot mogelijke invloed te hebben op alle beslissingen die op gemeentelijk niveau worden genomen. Hierbij gaan wij uit van samenwerking met anderen die ook het belang van de gemeente en haar inwoners willen dienen. Lokale belangen worden binnen onze partij democratisch afgewogen en omgezet in praktisch beleid. ABC streeft naar het dragen van directe verantwoordelijkheid door vertegenwoordiging in het college van B&W en deelname aan een coalitie.

ABC wil samen met u zorg dragen voor een leefbaar Cuijk, met oog voor de behoeften van alle wijken en kerkdorpen, met een luisterend oor voor alle inwoners van Cuijk!

Wij willen op de manier zoals u van ons gewend bent – nuchter, gebaseerd op feiten, luisterend, met elkaar, betrouwbaar, gewoon aanpakkend – ons voor het lokaal belang van Cuijk en alle dorpen blijven inzetten.