Raadsleden

=====================================================================

Helma Plukhelma-2018
Zilveresdoorn 1
5432 KH Cuijk
E-mail: raadslid.helmapluk@cuijk.nl

Fractievoorzitter, lid van de commissie Samenleving, lid van de Auditcommissie en voorzitter commissie Ruimte.

 

Ik ben Helma Pluk, 48 jaar oud, in Vianen opgegroeid en nu wonend in de Heeswijkse Kampen in Cuijk met mijn partner Wim. Ik ben biochemicus bij het Radboud universitair medisch centrum en werkzaam als docent en research master programma coördinator. Opgegroeid met de lokale politiek was mijn interesse hierin al vroeg gewekt. Ik ben 16 jaar actief voor onze partij als lid van de raadscommissie Burger en vanaf 2010 als raadslid. Ik ben lid van een lokale partij omdat deze Cuijk voorop heeft staan zonder rekening te hoeven houden met landelijke belangen.
Ik wil me graag inzetten voor de belangen van alle inwoners van Cuijk. Om te zorgen dat Cuijk een goed sociaal klimaat houdt met oog voor de minima en een adequate zorg en ondersteuning op maat voor inwoners die dat nodig hebben. Ook activiteiten voor de jeugd, de ondersteuning van ouderen (bijvoorbeeld nieuwe combinaties van wonen en zorg, ook in de dorpen), de stimulering en ondersteuning van vrijwilligerswerk – de ‘smeerolie’ van onze Cuijkse gemeenschap, hebben mijn aandacht. Ook zet ik graag een stap extra om onze omgeving duurzamer te maken, zonnepanelen, energiezuinige huizen maar ook gewoon netjes openbaar groen ga ik voor.

=====================================================================

Ton van Boekelton-2018
Steenakkerstraat 7
5443 NK Haps
E-mail: boekeltjes@tiscali.nl

Raadslid en lid van de commissie Ruimte.

 

Ik ben geboren in 1954, woonachtig in Haps, getrouwd en heb 4 kinderen. Ik verdien mijn brood op ons landbouwbedrijf. Politiek is keuzes maken en bij het maken van keuzes ben ik graag betrokken. Dit was voor mij de reden om me meer met politiek bezig te houden. In Algemeen Belang Cuijk vond ik de partij die mij het meeste aansprak, nl. een partij met een brede lokale achterban, een nuchtere partij met een sterk sociaal gezicht. Een lokale partij die niet gehinderd wordt door het beleid van de landelijke partij. Mijn belangstelling gaat vooral uit naar de invulling van onze kostbare ruimte, waar economisch en duurzaam gewerkt moet kunnen worden waarbij met de belangen van iedereen rekening gehouden wordt.

=====================================================================

Stephan Müskensstephan-2018
De Bungelaar 5
5437 PM Beers
E-mail: raadslid.stephanmuskens@cuijk.nl

Raadslid en lid van de commissie Ruimte.

 

Ik ben Stephan Müskens, geboren in Groesbeek op 26 december 1964 en getrouwd met Ingrid van Boekel. Ik ben vader van drie kinderen, twee jongens en een meisje. Tot 2013 was ik erg druk met het automatiseringsbedrijf waar ik eigenaar van was. Vanaf 2013 ben ik mij wat meer gaan interesseren in de lokale politiek van de gemeente Cuijk en dit heeft geresulteerd in het lidmaatschap van ABC. Ik heb gekozen voor ABC omdat het een partij is die luistert naar argumenten van inwoners en belanghebbenden en op basis daarvan een gewogen en onderbouwd standpunt inneemt. Verder zal ik mij in het bijzonder inzetten voor vraagstukken die betrekking hebben op leefbaarheid in de kleinere kernen van de gemeente Cuijk.

=====================================================================

Jean Arts

jeanne-2018

 

 

Raadslid en lid van de commissie Samenleving.

 

Ik ben Jean Arts, 65 jaar jong. Ik ben opgegroeid in Australie en woon sinds 1985 in Nederland. Sinds 2000 wonen wij in de Valuwe in Cuijk. Mijn werkzame leven is zeer divers geweest. Van ondernemer naar maatschappelijke functies. Het belang van mijn medemens, met name de hulpbehoevende onder ons, gaat mij zeer aan het hart. Een goed benaderbare gemeente vind ik essentieel voor alle bewoners, daarom wil ik mij onder andere sterk maken voor één loket, waar deskundige hulp verkregen kan worden.