Nieuws uit de raadsvergadering van 3 april 2017

Beste lezers, na een verdrietige tijd door het overlijden van twee ABC raadsleden zijn we weer volop aan de slag voor u. Laat horen wat u graag wil voor onze gemeente!

Nieuws uit de raadsvergadering van 3 april 2017

Het item in de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied was de verplaatsing van de politiehondenvereniging “de Trouwe Wakers” uit Haps. Waar zij nu zitten moeten ze helaas weg van het Brabants Landschap terwijl dat eigenlijk gewoon de beste plek is voor deze club, een plek waar ze al jaren zitten. De beoogde nieuwe locatie aan de St. Hubertseweg in Haps heeft geen draagvlak. Omwonenden willen de politiehondenvereniging daar niet vanwege geluidsoverlast en de vereniging wil er ook niet heen, de kosten om daar heen te gaan zijn voor hen te hoog. Ze willen graag blijven waar ze nu zitten. Redenen voor ABC om de beoogde locatie aan de St. Hubertseweg niet te bestemmen als recreatie, waardoor de politiehondenvereniging hier niet heen kan worden verplaatst. Via een amendement van ABC mede ingediend door het CDA en gesteund door een meerderheid van de raad is de opwaardering tot natuurgebied wel blijven staan. Volgens ABC een goede zaak. Conclusie: wel natuuropwaardering maar geen politiehondenvereniging op deze locatie.

Verdere belangrijke beslissingen waren op 3 april:
- Bezuiniging buitensportaccommodaties. Het college gaat eerst in gesprek met de buitensportverenigingen. In gesprek over wat een sportvereniging zelf (extra) kan doen in bijv. groenonderhoud, wat een reële huur is voor sportvelden en welke creatieve opties er zijn om geld te besparen. Wat dit alles betekent voor de vele vrijwilligers, welke ideeën   hebben de sportverenigingen, enz. Samen op zoek naar een oplossing, ook dat is een goede zaak.

- De Jozefkerk in de wijk de Valuwe wordt verbouwd tot een duurzame multifunctionele accommodatie met naast ruimtes voor ontmoeting en ontspanning ruimtes voor de GGZ, fysiotherapie en Dichterbij. Een aanwinst voor deze wijk!
Zie ook onze volledige bijdrage over deze mooie MFA in de raad.

MFA de Valuwe
De Valuwe viert dit jaar haar 60e verjaardag. Wat is er dan een mooier cadeau als een MFA die eindelijk gebouwd gaat worden, we spreken er namelijk al tig jaar over. Een MFA die de bewoners van de Valuwe weer een mooi hart geeft waar men elkaar makkelijk kan ontmoeten, waar men kan ontspannen en creatief kan zijn, waar zorgwoningen een plek krijgen. Een MFA die zorgt dat de Jozefkerk, toch het meest karakteristieke gebouw van de wijk een mooie nieuwe bestemming krijgt. Een MFA waar met dit voorstel voor een MFA plus ook de GGZ, Dichterbij en fysiotherapie bij komen. Natuurlijk, de huisartsen hadden hier ook moeten zitten. Als we dat had kunnen afdwingen hadden we dat gedaan, maar zij hebben een andere keus gemaakt.
Een MFA die naast functioneel ruimte geeft aan ontmoeten, ontspannen en zorg, ook een gebouw dat duurzaam wordt gemaakt met o.a. een warmtepomp voor extra comfort maar met name energiebesparing.
We zijn ons bewust dat we met deze MFA een financieel risico aangaan, als alle huurders wegvallen en er geen andere komen lopen de kosten op. Volgens ABC is dit een te overzien en beperkt risico dat ruimschoots wordt goedgemaakt door de meerwaarde die deze MFA gaat bieden aan de wijk. Een MFA waar wij, ABC, maar met name onze wethouder zich al jaren sterk voor maakt.
Ook zijn we ons ervan bewust dat de MFA slechts een gebouw is en dat het echte kapitaal zit in de mensen van de wijk. Wij geloven echter in deze wijk. De bewoners van de Valuwe hebben tijdens het revitaliseringsproces al vaak laten zien dat zij echt hart voor hun wijk hebben. Hun geduld is regelmatig getest, en nog niet overal in de wijk is er het gewenste beeld. Maar er gebeurt veel, bijvoorbeeld: de wijkwinkel bemand door vrijwilligers geeft advies aan inwoners over allerlei zaken, er is wijktelevisie en wijktoneel, een eigen wijkblad, diverse hobbyclubs in de wijkwinkel, bewoners maken Social Sofa’s – u weet wel, die mooie mozaiek bankjes – evenementen als Koningsdag; en  ontmoeten, ontspannen en tuinieren in wereldtuin Verdeliet. Te veel om op te noemen.
Conclusie: met deze MFA kan de jarige wijk de Valuwe makkelijk 100 worden, wij feliciteren hen van harte.

Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>