Aanpassing coalitie

De coalitie in onze gemeente is vorige week (donderdag 20 oktober) in samenstelling gewijzigd. Interne problemen bij de VVD, gevolgd door het terugtrekken van de VVD uit de coalitie hebben ertoe geleid dat wij, Algemeen Belang Cuijk, samen met CDA en PvdA de samenwerking met de fractie Van Heeswijk zijn aangegaan. Er is vertrouwen in elkaar en in het huidige college om door te gaan op de ingeslagen koers, en het coalitieprogramma verder uit te voeren.

 

Waarom was deze stap nodig? Als reactie op de ontwikkelingen binnen de VVD hebben wij, de fractievoorzitters van ABC, CDA en PvdA op maandag 17 en dinsdag 18 oktober gesprekken gevoerd met Liesbeth van Heeswijk, Maarten Jilisen, Willemieke Vervoort en Rob Gertsen. Hierbij is ook het aanbod gedaan en zelfs een afspraak gemaakt om verder te praten met de VVD-fractieleden (Willemieke Vervoort en Rob Gertsen) en hun eventuele kandidaat wethouder. Ook met Liesbeth van Heeswijk was een vervolg afspraak gepland zodat wij (ABC, CDA en PvdA) na twee open gesprekken zonodig een nieuwe coalitie konden vormen. De inhoud van het coalitieprogramma werd door alle partijen (VVD en fractie Van Heeswijk) ondersteund. Echter, op woensdag 19 oktober heeft de VVD-fractie aangegeven zich terug te trekken uit de coalitie. Het geplande vervolg gesprek was voor hen niet meer nodig.

 

In de pers wordt door de VVD gesteld dat ze “uit de coalitie zijn gegooid” en wij “geen zin hadden het gesprek met hen en hun kandidaat wethouder aan te gaan”. Dat is dus onjuist! ABC is het gesprek aangegaan met alle betrokkenen! In het gesprek met Liesbeth van Heeswijk en Maarten Jilisen dat wel door ging is vertrouwen in elkaar en in het huidige college uitgesproken, en is de fractie Van Heeswijk toegetreden tot de coalitie. We zijn blij dat, in het belang van Cuijk, het huidige college verder kan met het uitvoeren van het coalitieakkoord.

In Memoriam Tonnie Geboers

Tonnie Geboers

 

Een in en in triest bericht heeft ons op woensdag 28 september 2016 bereikt.
Tonnie Geboers (gemeenteraadslid) is overleden, wij als politieke partij, wensen de familie Geboers te condoleren met dit grote verlies en wensen hen sterkte toe met het dragen van dit grote gemis.

Ook als partij verliezen wij een kanjer net zo als de Cuijkse gemeenschap. Tonnie, die altijd bezig was de sociale problemen die aan hem werden gemeld tot een oplossing te brengen, ontvalt ons nu.

Familie Geboers probeer kracht te putten uit de ongetwijfeld mooie herinneringen die Tonnie jullie en ons na laat.

Cuijkse Stier voor raadslid René Crouwers

Partijlid René Crouwers heeft maandag 6 juni uit handen van burgemeester Wim Hillenaar de Cuijkse Stier ontvangen. Hij kreeg deze onderscheiding bij zijn afscheid als raadslid van de gemeente Cuijk.

Crouwers heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de positieve bekendheid van de gemeente Cuijk.
René Crouwers zat namens Algemeen Belang Cuijk (ABC) in de gemeenteraad. Hij was lid van de commissie Ruimte sinds 9 november 2009. Vanaf 16 december 2013 was hij lid van de commissie Controle & Onderzoek. Sinds 12 april 2010 was hij lid van de gemeenteraad. Eveneens was hij actief voor het waterschap Maaskant van 1 januari 1999 tot 31 december 2004 en na de fusie een jaar voor Waterschap Aa en Maas.

Hij wordt opgevolgd door Stephan Müskens uit Beers.

Doortrekking van de A77?

In De Maas Driehoek d.d. 19 april j.l., stond een artikel over de doortrekking van de A77, niet als rijksweg maar  als een nieuwe provinciale weg, de N77.

Als Algemeen Belang Cuijk staan wij voor een transparante en eerlijke  communicatie met onze inwoners.  Daarom zetten wij voor u de échte feiten met betrekking tot de oost-westverbindingen eens op een rij.

De randweg in Haps kent een geschiedenis die terug gaat tot de 50er jaren. Dit om een idee te krijgen van de voorbereidingstijd voor nieuwe infrastructuur. De aanleg van een nieuwe provinciale verbindingsweg, over een lengte van 16 kilometer, vergt een voorbereidingstijd van vele (tientallen) jaren én een grote investering. Laat staan de doortrekking van de A77. Dit zijn geen oplossingen voor de knelpunten die momenteel worden ervaren in de bestaande oost-westverbindingen. Deze dien je zo mogelijk op de korte termijn op te lossen. Ontwikkeling van grootschalige infrastructuur, zoals de doortrekking van een A77 of de aanleg van een geheel nieuw tracé voor een provinciale weg, zijn mogelijke oplossingen voor de lange termijn. Oplossingen die aan de orde kunnen komen als er capaciteitsproblemen worden verwacht die enkel met een nieuwe weg kunnen worden opgelost. De komende jaren is daarvan geen sprake, zo blijkt uit onderzoek dat in 2010 is verricht in opdracht van de samenwerkende gemeenten in Noord-oost Brabant en de Provincie.   Uit dat onderzoek blijkt dat er geen capaciteitsproblemen waren, en zijn,  in de bestaande oost-westverbindingen. De aanleg van een nieuwe rijksweg of een nieuwe provinciale weg  is met die conclusie volstrekt niet aan de orde.   (meer…)

Lintje voor Peter Hendriks

Peter HendriksPartijlid Peter Hendriks uit St. Agatha heeft uit handen van burgemeester Hillenaar een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft deze onderscheiding gekregen voor zijn jarenlange inzet voor de lokale gemeenschap.

Peter is al vanaf 1984 politiek actief en in 1987 is hij lid geworden van de Werknemerspartij (sinds 2006 Algemeen Belang Cuijk).
Hij heeft als partijlid vele functies binnen de politiek bekleed.
1987-1990: lid commissie ruimtelijke ordening.
1991-1998: raadslid.
1998-2002: bestuurslid Werknemerspartij.
2002-2006: raadslid. In deze periode ook actief in de commissie ABA (Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden)
Tot op heden is hij een gewaardeerd en actief lid van onze partij.

Verder is hij sinds 1983 lid van het kerkbestuur en vanaf 1995 is hij lid van de dorpsraad Sint Agatha. Hij heeft eveneens meegewerkt aan de totstandkoming van de multifunctionele accommodatie de Agaat in Sint Agatha. Sinds 2000 is Peter actief lid van het Gilde H. Agatha en sinds 1 juni 2015 Gildekoning van St. Agatha. Daarnaast is hij enkele jaren bestuurslid van carnavalsvereniging De Ulewappers geweest. In 1979 was hij prins carnaval. Voor voetbalvereniging VCA is hij op de woensdagochtenden actief als vrijwilliger.
Peter, van harte gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding!