In memoriam René Crouwers

Het was  2009 toen Tonnie Jacobs René vroeg om zich aan te sluiten bij Algemeen Belang Cuijk. Tonnie en René kenden elkaar van de overleggen in het Platform dorps- en wijkraden. René,  zo maatschappelijk betrokken als hij was, hoefde daar niet lang over na te denken en werd lid van ABC, kwam op een verkiesbare plaats te staan tijdens de verkiezingen in maart 2010 en werd vervolgens raadslid in de gemeente Cuijk.

Zijn enthousiasme voor het raadslidmaatschap bleek al tijdens de verkiezingscampagne. René trok met zijn pipowagen door de dorpen om er reclame mee te maken voor zijn partij.  Best wel bijzonder voor een zo ingetogen iemand die normaliter niet op de voorgrond treedt. Bij de Jumbo deelde hij ballonnen uit, de hele pipowagen lag vol met zelf-opgeblazen ballonnen, posters en flyers. Gonny verzorgde de koffie voor René en de andere partijleden, het was een gezellige ietwat chaotische happening.

René voelde zich als gemeenteraadslid  als een vis in het water. Zijn kennis van ruimtelijke ordening, agrarische aangelegenheden en financiën, kwamen hem uitstekend van pas in de commissie Controle & Onderzoek,  commissie Ruimte en de gemeenteraad. Hij was een man van weinig woorden, zijn bijdragen waren meestal kort en nuchter, met kennis van zaken zonder veel poespas gaf hij zijn mening, moesten de anderen het dan mee doen, uitgebreid in debat gaan was niet zijn stijl. Maar het was prima zo op zijn manier.

Als raadslid wisten de mensen hem te bereiken en klopten nimmer tevergeefs bij hem aan. Zijn goede raad en adviezen hebben menigeen geholpen om de weg te vinden in het realiseren van hun plannen, veelal op het gebied van ruimtelijke ordening.

Tot het laatst toe was het maken van ruimtelijke plannen zijn passie. Getuige zijn schets van een stedenbouwkundig ontwerp van de omgeving van de kerk in Katwijk, dat hij nog heeft gemaakt tijdens de dagbesteding waar René enige tijd naar toe is gegaan toen het met zijn gezondheid al wat minder ging.

In juni 2016 moest René, om gezondheidsredenen, helaas afscheid nemen van de gemeenteraad. Wij hadden hem graag langer in ons midden willen houden. Echter zijn ziekte kostte hem teveel energie om het raadslidmaatschap te kunnen voortzetten. Voor zijn verdiensten voor de gemeente Cuijk ontving René de Cuijkse Stier. Bij zijn afscheid memoreerde René de raadsperiode als een boeiende tijd vol dynamiek en wenste hij een ieder het allerbeste. Niemand kon toen vermoeden dat we vandaag de uitvaartdienst van René zouden hebben.

Ik wil Gonny, Marie-José en Reinout heel veel sterkte toewensen en René bedanken voor alles wat hij voor onze partij en daarmee voor de gemeenschap van Cuijk, heeft betekent. Een stille kracht,  niet op de voorgrond tredend, wars van uiterlijk vertoon, en  met verstand van zaken gaan voor de inhoud, dat was René ten voeten uit.

René bedankt!

Algemene beschouwingen voor de Begroting 2017

Raadsvergadering 7 november 2016:

Voor Algemeen Belang Cuijk was deze begrotingsvergadering een moment om ook even stil te staan bij de mensen die zich inzetten, via de lokale politiek, voor Cuijk. Na het onverwachte overlijden onlangs van ons raadslid Tonnie Geboers werd bij de begrotingsvergadering zijn opvolger geïnstalleerd, Roy Heijsterman uit St. Agatha. Samen proberen we het zo goed mogelijk voor u te doen. Voor ABC is hierbij belangrijk: een sociaal beleid met oog voor de persoon, leefbaarheid, en een gezond financieel beleid.

Sociaal beleid: we zijn tevreden hoe dit in Cuijk wordt aangepakt, met persoonlijk maatwerk. De gemeente Cuijk scoort in de top 10 van de landelijke ranking betreft tevredenheid over de WMO, een resultaat waar we trots op zijn. Dat we het goed doen wil overigens niet zeggen dat het niet nog beter kan, we blijven het college hier scherp in volgen.
Leefbaarheid: hier is voor ons een fijne plek om te wonen en het behoud van voorzieningen in de kernen en wijken belangrijk. Niet ten koste van alles, zo reëel zijn we ook, maar wel in dialoog met u kijken wat er kan. Een goed voorbeeld is het behoud van de kinderboerderij in de Valuwe. ABC wethouder Gerard Stoffels en de beheersstichting zetten zich samen hiervoor in. Met een beperkte investering en extra inzet van vrijwilligers heeft de kinderboerderij weer een toekomst.
Gezond financieel beleid: ook dit jaar is de lastenverhoging voor u weer beperkt gebleven. Slechts met 2% wordt de OZB verhoogd. Cuijk blijft zo één van de goedkoopste gemeenten van het land.
Door onze inzet tijdens de begrotingsbehandeling wordt er volgend jaar ook geld gereserveerd en een plan gemaakt om “irritante drempels” aan te kunnen pakken. Wel in overleg met u, want wat voor de één een “irritante drempel” is, geeft een ander juist een veilig gevoel. Ook is een vertraging van de opknapbeurt van de Padbroek door ABC ongedaan gemaakt. Verder hebben wij een verhoging van de toeristenbelasting voorkomen, Cuijk moet aantrekkelijk blijven voor toeristen. Ook vinden wij het belangrijk om meer te doen met het Romeins verleden in Cuijk. Ziet u het al voor u: een opgraving van de Romeinse brugpijlers vastgelegd onder een glazen plaat?

Onze volledige bijdrage uitgesproken tijdens de begrotingsbehandeling op 7 november vindt u hieronder. Wilt u ons zaken melden of met ons in gesprek gaan: mail naar raadslid.helmapluk@cuijk.nl of info@ABC.nl

Begroting 2017 – Mensenwerk

Op maandag 7 november 2016 heeft de gemeenteraad de begroting van 2017 besproken.
Lees hieronder de bijdrage van Algemeen Belang Cuijk.

Voorzitter, de titel die ik dit jaar aan mijn algemene beschouwingen heb meegegeven is “Mensenwerk”. In een periode waarin we ons makkelijk laten leiden door details in de begroting wil ik toch even stilstaan bij het feit dat het werk van deze begroting door mensen wordt gedaan en dat eenieder dit doet met de beste bedoelingen. In de aanloop naar deze begroting zorgden de mensen om ons heen voor een perspectief waardoor je ook even kijkt naar wat is er nu echt belangrijk. Het vertrek door ziekte van ons raadslid René Crouwers, het overlijden van Tonnie Geboers, de splitsing binnen de VVD, de lichte beroerte van wethouder Nielen, Jos – beterschap, zijn zaken die je raken als mens. De installatie van Roy Heijsterman vandaag laat ook zien, we gaan door, juist voor de mensen om ons heen, de burgers van onze gemeente. (meer…)