Begroting Cuijk 2019

Maandag 12 november heeft Algemeen Belang Cuijk de begroting van de gemeente Cuijk goedgekeurd. In deze begroting is geld opgenomen voor nieuwe projecten op het gebied van onder andere duurzaamheid, bestrijding van eenzaamheid, verbetering van fietspaden, de vorming van één loket voor hulp, bouwen in álle kernen, passende en betaalbare jeugdzorg, etc. Projecten die we graag willen uitvoeren, voor een duurzaam en sociaal Cuijk. Prima, aan de slag college!

Helaas had deze begroting ook een keerzijde en zagen wij geen andere keus dan akkoord te gaan met de voorgestelde OZB verhoging. Om alle bestaande én nieuwe projecten uit te kunnen voeren en onze voorzieningen te behouden is er extra geld nodig. Er is een groot structureel tekort. ABC heeft daarom kritisch gekeken naar deze begroting, was er nou nergens nog geld te besparen? Wij hebben gevraagd én toegezegd gekregen dat er nogmaals gekeken gaat worden naar het centrumplan voor de Kaneelstraat en de aanleg van een fontein op het Louis Jansenplein; kan dat niet wat goedkoper? Hier kunnen we nog geld besparen! Ook hebben wij voorwaarden gesteld aan de schouwburg, voor een goed én transparant bestuur en een betere onderbouwing van het gevraagde extra geld. Dit om het tekort niet nóg groter te laten worden. Op initiatief van ABC wordt ook privatisering onderzocht als een optie om de schouwburg weer toekomstbestendig te maken.

Waar we ook zeker kunnen besparen is het huisvesten van alle ambtenaren op één locatie, dat scheelt Cuijk 250.000 euro per jaar. Het verzoek van ABC om hier goed naar te kijken werd ondersteund door een meerderheid van de raad. Ook onze ideeën voor snellere en simpelere procedures voor (kleine) ruimtelijke initiatieven en een “minimawijzer” vonden gehoor bij een meerderheid en gaan dus worden opgepakt.

Onze volledige bijdrage tijdens de begrotingsbehandeling vindt u hier: bijdrage-abc-begroting-2019

In memoriam Ben Vermeulen

Ben VermeulenOp 3 juli jongstleden is ons partijlid Ben Vermeulen onverwacht overleden. Wij verliezen met Ben een zeer gewaardeerd bestuurslid van Algemeen Belang Cuijk. Betrokken, vriendelijk, een stille kracht op de achtergrond met veel aandacht voor veiligheid en een groot sociaal hart. Ben stond niet graag op de voorgrond maar met zijn gedachten voor de visie van ABC, input voor de verkiezingsprogramma’s, aandacht voor zijn wijk de Padbroek, en meedenken tijdens de vergaderingen leverde hij een fijne en belangrijke bijdrage aan de lokale politiek, en Algemeen Belang Cuijk. We zullen hem missen!

Wij wensen Ans en familie veel sterkte met dit verlies.

rouwbrief-ben-vermeulen

Nieuws uit de raad van 11 juni: detailhandel buiten het Centrum?

Tijdens de raad van 11 juni is een motie van Liberaal Land van Cuijk besproken. Een motie waarin zij aangeven dat het mogelijk moet worden om detailhandel buiten het Centrum toe te staan. Algemeen Belang Cuijk was het hier niet mee eens. Twee jaar geleden is door alle partijen, ook LLvC, een regionale detailhandelsvisie aangenomen. In dit rapport, opgesteld door experts, staat heel duidelijk dat je als gemeente keuzes moet maken. De keuze om prioriteit bij de centra te leggen, bij het kernwinkelgebied centrum Cuijk. In dit rapport staat ook dat er wel in alle kernen en wijken de mogelijheid moet zijn voor een basisvoorziening, dus een (kleine) supermarkt. ABC is dus niet tegen winkels in de kernen en wijken. Juist andersom, ABC wil graag in alle kernen en wijken een basisvoorziening! De buurtsuper in Beers vinden wij een geweldig initatief. Maar als er een (basis)winkel is, en die is er in de Heeswijke Kampen met de Jumbo zeer zeker, moeten er niet meer winkels toegestaan worden, dus geen drogist erbij. Dat zal dan echt ten koste gaan van het centrum. Het centrum waarin we veel investeren en wat levendig moet worden en blijven. Hierin hebben wij als gemeente een rol maar natuurlijk ook de ondernemers zelf!

De motie van LLvC staat dus haaks op beleid wat we zorgvuldig hebben vastgesteld, nog niet zo lang geleden. Daarom konden wij hier niet aan mee doen. Hun motie klinkt symphatiek, is leuk voor de korte termijn, maar op langere termijn zéér onverstandig. Als wij u vragen, wil je een drogisterij in de Heeswijk zegt u waarschijnlijk ja, maar als we u dan ook meegeven dat dit zeer waarschijnlijk zal leiden tot verlies van het winkelaanbod in Cuijk, meer leegstand, minder diversiteit, een neergaande spiraal dan kan het antwoord voor u hopelijk ook alleen zijn: nee dit moeten we niet doen. Wij kiezen dan toch weer voor het Algemeen Belang.

Nieuwe coalitie Algemeen Belang Cuijk, LLvC en CDA

De onderhandelingen met Liberaal Land van Cuijk en het CDA hebben geleid tot een coalitieprogramma “Samen bouwen aan een duurzame toekomst”. Op 7 mei j.l. zijn de wethouders Maarten Jilissen, Joost Hendriks en Gerard Stoffels geinstalleerd en is er weer een nieuw college in Cuijk. Wij zijn blij en tevreden dat we weer mee-regeren in Cuijk, dan kunnen we voor u meer bereiken. Veel van onze verkiezingsitems zijn in het coalitieakkoord terecht gekomen. Bijvoorbeeld, bouwen in de kernen, een versnelling op het gebied van Duurzaamheid en de 1 loket functie als speerpunt in de sociale paragraaf. Kortom, weer volop aan de slag en we wensen dit nieuwe college succes.

Klik hier voor de volledige tekst van het akkoord

Bedankt voor uw stem en vertrouwen!

Algemeen Belang Cuijk heeft met de verkiezingen een prachtig resultaat geboekt, namelijk het behoud van de huidige vier raadszetels. In totaliteit hebben we zelfs 55 stemmen meer gehaald dan bij de vorige verkiezingen in 2014. Voor een partij die al acht achtereenvolgende jaren in het college is vertegenwoordigd, is dat een zeer mooi resultaat. Temeer omdat een regeringspartij niet alleen de verantwoordelijkheid draagt voor de mooie resultaten, maar ook voor de besluiten die niet door iedereen worden gedragen.

Wij feliciteren Liberaal Land van Cuijk met het behaalde resultaat van vijf raadszetels. Het is nu aan LLvC, als grootste partij, om een nieuwe coalitie te vormen. Wij, ABC, zijn bereid om opnieuw onze verantwoordelijkheid te nemen in een nieuw te vormen college. De coalitieonderhandelingen zullen echter moeten uitwijzen of er overeenstemming bereikt kan worden omtrent de voorwaarden. De komende weken zal dat duidelijk gaan worden.

Wij willen alle kiezers bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen! De komende vier jaar zullen wij ons wederom inzetten voor het behartigen van de belangen van onze inwoners.