Kadernota 2013

Tijdens de kadernota 2013 heeft ABC aandacht gevraagd voor het verloop en de gevolgen van de wijzigingen op sociaal gebied in Cuijk. Wij blijven ons inzetten voor een goed sociaal klimaat in Cuijk, met oog voor eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid maar ook met voldoende ondersteuning voor hen die het zelf niet redden. Onze motie waarin wij oproepen om een budget achter de hand te houden om de scherpe kantjes van bezuinigingen weg te kunnen vijlen werd gesteund door de hele raad.
Wij hebben het college gevraagd om het WMO loket goed te laten functioneren zodat u met uw vragen geholpen wordt. Wij verwachten dat onze gemeente adequate dienstverlening biedt met oog voor het menselijke aspect en juist kijkt naar kansen die benut kunnen worden. Ook ouderenzorg, wonen voor starters en ouderen, ruimtelijke ontwikkeling blijven belangrijke thema’s voor ABC. Lees hieronder onze volledige bijdrage.


1e termijn Kadernota 28 juni 2012

Voorzitter, in de nu voorliggende kadernota zijn de keuzes beperkt. In 2011 hebben we als raad besloten tot ingrijpende bezuinigingen waarvan de meeste inmiddels zijn doorgevoerd. (meer…)