Kieslijst

1. gerard-2018Gerard Stoffels – Haps

Ik ben Gerard Stoffels, 63 jaar en getrouwd met Clara van Mil uit Haps. Samen met mijn gezin wonend in Haps. In mijn dagelijkse werkzaamheden vervulde ik gedurende 20 jaar de functie van Hoofd Openbare Werken en sinds 2010 ben ik wethouder in de gemeente Cuijk voor ABC. Algemeen Belang Cuijk is een lokale onafhankelijke partij die er in de gemeente werkelijk toe doet. Al vele achtereenvolgende raadsperiodes dragen wij verantwoordelijkheid door deelname in het college van burgemeester en wethouders. Wij komen op voor de belangen van al onze inwoners, met een wakend oog voor die mensen die niet of onvoldoende voor zichzelf kunnen opkomen.

 

2. helma-2018Helma Pluk – Cuijk

Ik ben Helma Pluk, 48 jaar oud, in Vianen opgegroeid en nu wonend in de Heeswijkse Kampen in Cuijk met mijn partner Wim. Ik ben biochemicus bij het Radboud universitair medisch centrum en werkzaam als docent en research master programma coördinator. Opgegroeid met de lokale politiek was mijn interesse hierin al vroeg gewekt. Ik ben 16 jaar actief voor onze partij als lid van de raadscommissie Burger en vanaf 2010 als raadslid. Ik ben lid van een lokale partij omdat deze Cuijk voorop heeft staan zonder rekening te hoeven houden met landelijke belangen.
Ik wil me graag inzetten voor de belangen van alle inwoners van Cuijk. Om te zorgen dat Cuijk een goed sociaal klimaat houdt met oog voor de minima en een adequate zorg en ondersteuning op maat voor inwoners die dat nodig hebben. Ook activiteiten voor de jeugd, de ondersteuning van ouderen (bijvoorbeeld nieuwe combinaties van wonen en zorg, ook in de dorpen), de stimulering en ondersteuning van vrijwilligerswerk – de ‘smeerolie’ van onze Cuijkse gemeenschap, hebben mijn aandacht. Ook zet ik graag een stap extra om onze omgeving duurzamer te maken, zonnepanelen, energiezuinige huizen maar ook gewoon netjes openbaar groen ga ik voor.

 

3. stephan-2018Stephan Müskens – Beers

Ik ben Stephan Müskens, geboren in Groesbeek op 26 december 1964 en getrouwd met Ingrid van Boekel. Ik ben vader van drie kinderen, twee jongens en een meisje. Tot 2013 was ik erg druk met het automatiseringsbedrijf waar ik eigenaar van was. Vanaf 2013 ben ik mij wat meer gaan interesseren in de lokale politiek van de gemeente Cuijk en dit heeft geresulteerd in het lidmaatschap van ABC. Ik heb gekozen voor ABC omdat het een partij is die luistert naar argumenten van inwoners en belanghebbenden en op basis daarvan een gewogen en onderbouwd standpunt inneemt. Verder zal ik mij in het bijzonder inzetten voor vraagstukken die betrekking hebben op leefbaarheid in de kleinere kernen van de gemeente Cuijk.

 

4. ton-2018Ton van Boekel – Haps

Ik ben geboren in 1954, woonachtig in Haps, getrouwd en heb 4 kinderen. Ik verdien mijn brood op ons landbouwbedrijf. Politiek is keuzes maken en bij het maken van keuzes ben ik graag betrokken. Dit was voor mij de reden om me meer met politiek bezig te houden. In Algemeen Belang Cuijk vond ik de partij die mij het meeste aansprak, nl. een partij met een brede lokale achterban, een nuchtere partij met een sterk sociaal gezicht. Een lokale partij die niet gehinderd wordt door het beleid van de landelijke partij. Mijn belangstelling gaat vooral uit naar de invulling van onze kostbare ruimte, waar economisch en duurzaam gewerkt moet kunnen worden waarbij met de belangen van iedereen rekening gehouden wordt.

 

5.jeanne-2018 Jean Arts-Beerkens – Cuijk

Ik ben Jean Arts, 65 jaar jong. Ik ben opgegroeid in Australie en woon sinds 1985 in Nederland. Sinds 2000 wonen wij in de Valuwe Cuijk. Mijn werkzame leven is zeer divers geweest. Van ondernemer naar maatschappelijke functies. Het belang van mijn medemens , met name de hulpbehoevende onder ons, gaat mij zeer aan het hart. Een goed benaderbare gemeente vind ik essentieel voor alle bewoners, daarom wil ik mij onder andere sterk maken voor één loket , waar deskundige hulp verkregen kan worden.

 

6. roy-2018Roy Heijsterman – St. Agatha

 Ik ben Roy Heijsterman, geboren in 1985. Woonachtig in Sint Agatha met mijn vriendin en onze twee kinderen. Ik werk bij Nibag in Oss als adviseur. Ik ben actief bij veel verenigingen in het dorp sint Agatha en vind dat er genoeg leefbaarheid in alle (kleine) dorpen moet zijn, dat is namelijk erg belangrijk. Dat verbindt ons juist. ABC zet zich hiervoor in omdat het uiteindelijk gaat om alle inwoners van de gemeente Cuijk. Zoals ze zeggen, we moeten luisteren naar de mensen op de werkvloer. En ik wil juist die geluiden doorgeven aan de politiek om op basis daarvan juiste beslissingen te nemen.

 

sven-20187. Sven Robins – Haps

Ik ben Sven Robins, 24 jaren jong en woonachtig in Haps. Na mijn afstuderen aan de HAS Hogeschool te ‘s-Hertogenbosch, Stad en Streekontwikkeling, startte ik in augustus 2016 de premaster Planologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In september 2017 ben ik gestart met mijn laatste studieloopbaanhoofdstuk: de Master Planologie. In het dagelijks leven houd ik mij, naast mijn studie, vrienden en familie, bezig met tennissen, voetballen bij de lokale groen-zwarte en een bijbaantje voor mijn grootste hobby: wintersport.
Sinds een jaar ben ik actief namens en voor ABC. Ik heb geen behoefte aan ‘haagse-spelletjes’, daar ben ik te nuchter voor. Mijn normen en waarden liggen bij deze lokale politieke partij. Ik zet mij met veel plezier in voor deze partij omdat deze partij staat voor lokaal, laagdrempelig, met elkaar en gewoon aanpakken. Ik maak mij sterk voor leefbare (dorps)kernen, behoud en uitbreiding van voorzieningen waar mogelijk, een duurzame toekomst met alternatieve energievormen en het optimaliseren van de infrastructuur. Ten slotte, het is mijn speerpunt om meer betaalbare woningbouw voor met name jongeren en ouderen te stimuleren. Naar mijn mening hebben de jonge huiszoekers de afgelopen jaren niet voldoende betaalbare woningmogelijkheden gekregen in onze gemeente, waardoor zij genoodzaakt waren zich elders te huisvesten. Een gemiste kans, een kans die in de komende vier jaar niet nog een keer gemist mag worden.

 

8. Gonny Crouwers – Katwijk

9. Harrie van Eeden – Vianen

10. Sander Peters – Linden

esther-201811. Esther Kersten – Cuijk

Mijn naam is Esther Kersten en woon samen met mijn zoon ruim 15 jaar in Cuijk.
Namens het ABC zit ik ook bij commissie burger. Ik vind het belangrijk dat landelijke politiek goed aansluit bij dat wat lokaal nodig is. Vandaar mijn keuze voor Algemeen Belang Cuijk. Er is nog veel te doen, voor mij ook veel te leren. Maar altijd zal het welzijn van de inwoners bij mij voorop staan.

 

 

12. Ben Vermeulen - Cuijk

13. Giel Theunissen - Beers

14. Mark Geboers – Cuijk

15. Pim Kemperman - Nijmegen

16. Frank Hop – Cuijk

17. Edwin Verbiesen - Vianen

18. Geert Hermens - Cuijk

19. Bart Robben – Haps

20. Toon Schaminée - St. Agatha

21. Jorn Nabuurs - Haps

22. David Sölez – Cuijk

23. Teun Verschuren – Haps

24. Jan Geurts – Beers

25. Don Linders – Cuijk

26. Peter Stoffels - Haps

27. Sjanneke van der Meulen - Cuijk

28. Mark Hendriks - Haps

29. Peter Hendriks – St. Agatha

30. Bart van den Besselaar - Haps

31. Jan Willemse - Beers

32. Nick Egelmeers - Haps

33. Nelly Hendriks Claassen - Vianen

34. Corne Tak - Haps

35. Kees van Haren - Beers

36. Chita Vloet-Wever - Cuijk

37. Rob van Hassel – Doorwerth

38. Rob Thijssen - Haps

39. Sjel van Dijk - Cuijk

40. Peter Selten - Haps

41. Jan Arends – Vianen

42. Renee van de Groes - Haps  

43. Carien Peters – Haps

44. Tonnie Jacobs - Linden

45. Ton Hovens – Haps

46. Wiel Pluk – Vianen

47. Jan Nabuurs – Haps

48. Arnold Peeters – Beers