College

Namens ABC is David Solez wethouder in het college van B&W.
De overige wethouders zijn: Joost Hendriks (CDA) en Maarten Jilisen (LLvC).

=====================================================================

Portefeuilles:

- Openbare werken
- Rioleringen
- Verkeer en vervoer
- Water
- Burgerparticipatie
- Natuur en Landschap
- Nieuwe infrastructuur
- Leefbaarheid, dorps- en wijkraden
- Agrarische aangelegenheden
- Milieu

Projecten:
Padbroek Vitalisering, Randweg, Merlet Groenendijkse Kampen, Deltaplan Grote Rivieren, Visie Kraaijenbergse Plassen, Reconstructie en Integrale dorps- en ontwikkelingsplannen, Centrumplan Cuijk (uitvoering), Strategische visie Land van Cuijk.

 

Wie is: David SolezDavid Solez

Ik ben in Cuijk geboren en ben er mijn hele leven blijven wonen. Geboren in de wijk Padbroek, later verhuisd naar het centrum en nu al ruim 11 jaar in de Heeswijkse Kampen. Daar woon ik samen met mijn partner Maike Thijssen en onze twee kleine kinderen, Julius en Lauren. In mijn vrije tijd ga ik graag tennissen bij de lokale tennisclub Graaf Herman waar ik ook betrokken ben bij de organisatie van het jaarlijkse Grand Slam toernooi. Ik heb brede interesses en kan mij echt in een onderwerp vastbijten.

De afgelopen 5 jaar ben ik als ondernemer werkzaam geweest in met name de juridische sector. Daarbij heb ik mij specifiek gericht op commerciële en procesmatige trajecten. Daarvoor heb ik gewerkt in de HR-sector op consultancy- en managementniveau. Mijn kennis en ervaring zet ik ook privé in om (aspirant) ondernemers te helpen met het starten van hun onderneming of het verder professionaliseren van hun bedrijf.

Politiek en maatschappelijke belangen hebben altijd mijn interesse gehad. Ik heb bewust voor ABC gekozen vanwege de onafhankelijke lokale politiek waarbij binnen een open cultuur en met rationele argumenten wordt gestreefd naar de best mogelijke oplossing. Bij ABC ben ik sinds vorig jaar bestuurslid in de rol van penningmeester. Daarnaast ben ik namens ABC commissielid van de commissie Bestuur.

Als wethouder kan ik mij inzetten om de belangen van de bewoners, van de gemeente Cuijk, zo goed mogelijk vorm te geven. Om die reden ben ik dan ook erg enthousiast om als wethouder te gaan starten. Ik ben ABC erg dankbaar dat zij mij deze kans bieden.