College

Op maandag 7 mei 2018 heeft de gemeenteraad van Cuijk de wethouders benoemd voor de periode 2018-2022.
Namens ABC heeft Gerard Stoffels als wethouder plaatsgenomen in het college van B&W.
De overige wethouders zijn: Joost Hendriks (CDA) en Maarten Jilisen (LLvC).

=====================================================================

Gerard Stoffelsgerard-2018
De Schans 21
5443 PT Haps
Tel: 0485 – 31 43 22
E-mail: gerard.stoffels@cuijk.nl

Portefeuilles:
- Openbare werken
- Rioleringen
- Verkeer en vervoer
- Water
- Burgerparticipatie
- Natuur en Landschap
- Nieuwe infrastructuur
- Leefbaarheid, dorps- en wijkraden
- Agrarische aangelegenheden
- Milieu

Projecten:
Padbroek Vitalisering, Randweg, Merlet Groenendijkse Kampen, Deltaplan Grote Rivieren, Visie Kraaijenbergse Plassen, Reconstructie en Integrale dorps- en ontwikkelingsplannen, Centrumplan Cuijk (uitvoering), Strategische visie Land van Cuijk.

 

Mijn naam is Gerard Stoffels. Ik ben 63 jaar en in 1976 getrouwd met Clara van Mil uit Haps. Samen met mijn gezin, echtgenote, zoon en dochter, wonen wij in Haps.
In mijn dagelijkse werkzaamheden vervulde ik gedurende 20 jaar de functie van Hoofd Openbare Werken, in achtereenvolgend de gemeenten Rijnwaarden (o.a. Lobith), Gennep en Gemert-Bakel.

In 1996 ben ik lid geworden van het toenmalige Algemeen Belang in Haps, dat in 2006, samen met de Werknemerspartij, is opgegaan in Algemeen Belang Cuijk.
In 2006 heb ik mijn universitaire studie Master of Public Management afgerond en was er voor mij de gelegenheid om de opgedane kennis en gemeentelijke ervaring binnen ABC in praktijk te brengen.
In 2008 ben ik Jan Nabuurs opgevolgd als raadslid en van september 2009 tot april 2010 fractievoorzitter.

Ik ben lid van ABC omdat die partij zich inzet voor het belang van de inwoners van Cuijk en daarbij niet belemmerd wordt door een geloofsovertuiging, liberalisme of socialisme, maar zich geheel onafhankelijk kan richten op het belang van al haar inwoners.

Via mijn e-mailadres kunt u altijd contact met mij opnemen.