WMO beleid en de Jeugdzorg

De afgelopen tijd heeft ABC een aantal belangrijke zaken betreffende de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en jeugdzorg besproken. We hebben veel kritische vragen gesteld, houden zorgen maar hebben ook vertrouwen in de uitvoering van de WMO en de jeugdzorg.

In het WMO beleid is het voor ons het meest belangrijk dat we de menselijke maat en maatwerk voorop hebben staan. Dat we eerst samen met cliënten kijken naar wat iemand zelf kan, naar zijn omgeving maar ook samen overleggen welke hulp nodig is voor volwaardige deelname aan onze maatschappij. Hulp is niet meer vanzelfsprekend, er wordt een groter beroep gedaan op ieders eigen mogelijkheden, maar een vangnet moet aanwezig zijn voor hen die niet zelfredzaam zijn. We hebben vertrouwen dat het college inderdaad dit maatwerk wil bieden, zij heeft tijdens de behandeling in de commissie Burger meermalen aangeven dat de persoonlijke situatie leidend zal zijn in aanvragen voor de WMO. We zullen het college hierin kritisch volgen en houden een vinger aan de pols.

Met ingang van 1 januari komt er een grote en belangrijke taak op onze gemeente af, de overgang van de jeugdzorg. Over het algemeen ziet het beleidsplan jeugd en de verordening jeugdhulp er volgens ABC goed uit. Toegang tot hulpverlening is goed geregeld, uitgangspunt is 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur en insteek is een basisteam met flexibele schil dat verder kan uitgroeien. Ook PGB mogelijkheden zijn behouden, voor ons een belangrijk aandachtspunt. Een belangrijke taak is preventie en ook dat is goed verwoord in het beleidsplan, en blijft een taak voor de teams van centrum voor jeugd en gezin. Al met al een goed doordacht en helder beleidsplan met als eerste inzet het verantwoord overnemen van de jeugdhulp.
Hoe gaat het echter straks in de praktijk is de grote vraag, komt dit mooie plan goed tot uiting? Is er echt minder bureaucratie en administratieve last, minder overlap in de jeugdzorg, werkt het basisteam goed, weten cliënten waar ze aan toe zijn? Zijn de financiën voldoende? Vragen die we gesteld hebben in de commissie Burger, die goed beantwoord zijn maar eigenlijk weten we nog steeds niet helemaal zeker of alles echt goed zal gaan vanaf januari en springen we toch in het diepe. Volgens ABC is er nu geen andere keus, we moeten voluit gaan voor dit plan en zullen het college kritisch volgen en hebben de wethouder gevraagd om ons goed op de hoogte te houden van de voortgang, en evt. problemen.

U kunt meer over onze aandachtpunten betreffende het WMO beleid en jeugdzorg lezen in onze bijdragen voor de commissie Burger en Raadsvergadering:

Commissie Burger 14-9-2014
Raad 22-9-2014
Commissie Burger 14-10-2014