Coalitieakkoord ondertekend

Nadat ze in april al tot een akkoord waren gekomen, hebben op donderdagochtend 1 mei jl. de vier fractievoorzitters Gerard Stoffels (ABC), Silvia Derks (PvdA), Liesbeth van Heeswijk (VVD) en Joost Hendriks (CDA) het coalitieakkoord ‘Zichtbaar naar een nieuwe balans’ voor de periode 2014-2018 ondertekend.
Klik hier voor de volledige tekst van het akkoord

 

 

 

 

 

 

Formateur Gerard Stoffels overhandigde het akkoord aan de Cuijkse burgemeester Wim Hillenaar.

 

De vier wethouders, Gerard Stoffels (ABC), Jos Nielen (CDA), Maarten Jilisen (VVD) en Rob Poel (PvdA), worden tijdens de raadsvergadering van 12 mei –samen met de nieuwe raadsleden– geïnstalleerd.

Nieuw college voor gemeente Cuijk


De gemeente Cuijk heeft een nieuw college van B en W. Na de eerste verkenningsronde met vertegenwoordigers van álle politieke partijen in Cuijk, bleek op 4 april jl. dat op basis van inhoud en vertrouwen een coalitie van ABC, CDA, VVD en PvdA de grootste kans van slagen had.  De daarop volgende gesprekken – waaraan de vier beoogde coalitiepartijen hebben deelgenomen – hebben vandaag geresulteerd in een coalitieprogramma en een portefeuilleverdeling.
 Uiteraard moeten de leden van de afzonderlijke partijen nog met het coalitieakkoord instemmen.

Gerard StoffelsGerard Stoffels: “Na de eerste, brede verkenningsronde heeft de politieke leiding van ABC constructief vervolgoverleg gevoerd met vertegenwoordigers van het CDA, de VVD en de PvdA. Vandaag heeft  een laatste afstemming plaatsgevonden en is de nieuwe coalitie gevormd. Ik ben verheugd dat het proces om te komen tot een structurele samenwerking zo voorspoedig is verlopen.”

Het nieuwe college van B en W zal tijdens de raadsvergadering van 12 mei – samen met de nieuwe raadsleden– worden geïnstalleerd.

Over de verdeling van de verschillende portefeuilles is het volgende afgesproken:
ABC     : Gerard Stoffels          : Openbare werken, milieu en leefbaarheid

CDA     : Jos Nielen                  : Financiën en WMO

VVD     : Maarten Jilisen           : Economie en jeugdzorg

PvdA    : Rob Poel                   : Sociale zaken en ruimtelijke ordening

Gerard Stoffels: “Zoals in een eerder stadium aangegeven zoeken wij als coalitie een zo breed mogelijk draagvlak. Het coalitieprogramma zo het er nu ligt willen wij daarom delen met SP, D66 en PLC, voordat het definitief is”.

Verkiezingscampagne in volle gang

Zoals waarschijnlijk al opgemerkt zijn de gemeenteraadsverkiezingen aanstaande! Ook ABC zal de komende tijd op diverse plaatsen in onze gemeente aanwezig zijn om met u te discussiëren. Let op onze bus bij u in de buurt en spreek ons aan met uw vragen.

Busbelettering ABC

Op dinsdag 11 maart (vanaf 20.00 uur in de Posthoorn te Haps) en donderdag 13 maart (vanaf 20.00 uur in café de Bond te Cuijk) doen wij mee aan de verkiezingsdebatten, u bent van harte welkom!