David Solez zal wethouder Gerard Stoffels opvolgen

David SolezLaat ik mij even voorstellen; mijn naam is David Solez. Ik ben 38 jaar en in mei 2020 zal ik worden voorgedragen als wethouder voor Algemeen Belang Cuijk.

Ik ben in Cuijk geboren en ben er mijn hele leven blijven wonen. Geboren in de wijk Padbroek, later verhuisd naar het centrum en nu al ruim 11 jaar in de Heeswijkse Kampen. Daar woon ik samen met mijn partner Maike Thijssen en onze twee kleine kinderen, Julius en Lauren. In mijn vrije tijd ga ik graag tennissen bij de lokale tennisclub Graaf Herman waar ik ook betrokken ben bij de organisatie van het jaarlijkse Grand Slam toernooi. Ik heb brede interesses en kan mij echt in een onderwerp vastbijten.

De afgelopen 5 jaar ben ik als ondernemer werkzaam geweest in met name de juridische sector. Daarbij heb ik mij specifiek gericht op commerciële en procesmatige trajecten. Daarvoor heb ik gewerkt in de HR-sector op consultancy- en managementniveau. Mijn kennis en ervaring zet ik ook privé in om (aspirant) ondernemers te helpen met het starten van hun onderneming of het verder professionaliseren van hun bedrijf.

Politiek en maatschappelijke belangen hebben altijd mijn interesse gehad. Ik heb bewust voor ABC gekozen vanwege de onafhankelijke lokale politiek waarbij binnen een open cultuur en met rationele argumenten wordt gestreefd naar de best mogelijke oplossing. Bij ABC ben ik sinds vorig jaar bestuurslid in de rol van penningmeester. Daarnaast ben ik namens ABC commissielid van de commissie Bestuur.

Als wethouder kan ik mij inzetten om de belangen van de bewoners, van de gemeente Cuijk, zo goed mogelijk vorm te geven. Om die reden ben ik dan ook erg enthousiast om als wethouder te gaan starten. Ik ben ABC erg dankbaar dat zij mij deze kans bieden.

 

 

In memoriam Ben Vermeulen

Ben VermeulenOp 3 juli jongstleden is ons partijlid Ben Vermeulen onverwacht overleden. Wij verliezen met Ben een zeer gewaardeerd bestuurslid van Algemeen Belang Cuijk. Betrokken, vriendelijk, een stille kracht op de achtergrond met veel aandacht voor veiligheid en een groot sociaal hart. Ben stond niet graag op de voorgrond maar met zijn gedachten voor de visie van ABC, input voor de verkiezingsprogramma’s, aandacht voor zijn wijk de Padbroek, en meedenken tijdens de vergaderingen leverde hij een fijne en belangrijke bijdrage aan de lokale politiek, en Algemeen Belang Cuijk. We zullen hem missen!

Wij wensen Ans en familie veel sterkte met dit verlies.

rouwbrief-ben-vermeulen

Terugblik juni 2010-juni 2012

Algemeen Belang Cuijk is met enthousiasme en ambitieus gestart met de samenwerking met VVD , D’66 en PLC. Samen is er een coalitie convenant opgesteld, waarvan de ambitie afstraalde. Wij wilden een bestuurlijke vernieuwing als een van de eerste zaken aanpakken. Als dit punt opgelost zal zijn, is het ook makkelijker om andere zaken beter aan te pakken. De ambtelijke organisatie wordt klantgerichter, wij communiceren beter en beter op tijd. Een reeks van plannen zijn halverwege onze regeerperiode reeds gehaald, in % uitgedrukt, zitten we nu op 85% en hebben nog anderhalf jaar te gaan om het restant op te lossen. (meer…)

Reactie op het negatieve bericht over PLC

Het is bijzonder jammer dat PLC de gelederen niet gesloten heeft kunnen houden. Het resultaat van wat rimpelingen in de onderlinge verhoudingen binnen de partij, heeft de opponenten er toe gebracht om de contacten te verbreken.
Dit impliceert uiteraard niet dat de uitgangspunten van de partij worden losgelaten. Als uitgangspunt geldt de bij het aantreden van dit college afgesproken uitgangspunten. Daaraan verandert niets. Het uitgangspunt is dat er een vier partijen coalitie is gevormd waar PLC deel van uitmaakt.
Dat geldt dus nu nog.
Dat de ongelukkige omstandigheid opgeld doet dat zowel de wethouder van PLC als een raadslid zich gedwongen voelen buiten de partij PLC te treden is bijzonder te betreuren, maar wel onontkoombaar.

De door het college ingeslagen weg, blijft zonder aanpassingen of aanvullingen, het uitgangspunt voor de komende resterende zittingsperiode tot 2014. (meer…)