ABC wil ‘publiekstrekker’ winkelcentrum Padbroek

De winkelketen LIDL heeft besloten de supermarkt in de wijk Padbroek te sluiten in de maand maart van 2015!
Het risico bestaat dat de lege winkel of de directe omgeving het object van vandalisme of verloedering wordt met alle nare gevolgen voor de nog gevestigde ondernemers, het aanzien van de wijk en haar bewoners.

ABC voelt zich zeer betrokken bij het wel en wee in de wijk Padbroek. Vandaar deze bijzondere aandacht en inzet van deze partij voor dit deel van de gemeente.

ABC publiceerde het navolgende artikel in de media: (Maasdriehoek)

ABC wil ‘publiekstrekker’ op plek Lidl Padbroek.

CUIJK – De lokale fractie Algemeen Belang Cuijk (ABC) heeft bij het college van B en W schriftelijke vragen neergelegd over een alternatieve publiekstrekker voor het winkelcentrum in Padbroek, dat het sinds het begin van deze maand zonder supermarkt moet doen nu Lidl is vertrokken.
Namens ABC heeft de fractievoorzitter van deze partij, Helma Pluk, vragen voorbereid voor de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders:

“Nu de Lidl uit de Padbroek is vertrokken is de belangrijkste trekker van het winkelcentrum Padbroek verdwenen. Verloedering van het winkelcentrum en omgeving is een reëel gevaar als er geen invulling van het pand wordt gevonden. Een alternatieve publiekstrekker is gewenst op korte termijn”, aldus fractievoorzitter Helma Pluk van ABC. “Welke activiteiten kan het college ondernemen om de realisatie van een buurtsuper of een alternatieve invulling te bespoedigen? Heeft u hier mogelijkheden in en zijn er al acties ondernomen?”
ABC wil tevens weten of het bestemmingsplan voor het pand verruimd kan worden, zodat een ontmoetingsruimte of sportschool zich er kan vestigen.
De mogelijkheden van de gemeente zijn in deze kwestie vrij beperkt. Zij heeft geen dwang-mogelijkheden!
ABC gaat burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk met nadruk vragen om een uiterste inspanning te doen door bijvoorbeeld bemiddeling, om op korte termijn een nieuwe invulling van de vrijgekomen ruimte te bevorderen.

UW Partij: Algemeen Belang Cuijk.

Schriftelijke vragen – Sociaal vangnet Cuijk

Veel taken van de centrale overheid worden door het huidige kabinetsbeleid verplaatst naar de gemeenten: jeugdzorg, AWBZ, participatie. Dit met de achterliggende gedachte, dat de gemeenten in het algemeen dichter bij de mensen staan en daarom beter de zaken op het sociale vlak kunnen regelen. De gemeenten ontvangen wel de opdracht om die taken uit te gaan voeren, echter met veel minder financiële middelen. Er moet meer en meer een beroep gedaan worden op zelfredzaamheid. Op zich is een beroep op meer zelfredzaamheid niet slecht, dit kan de sociale samenhang in een samenleving ten goede komen. Dit dient echter wel goed georganiseerd te worden met oog en steun voor hen die hier moeite mee hebben en hen die geen vangnet in hun omgeving hebben.

(meer…)