IDop middelen toegekend!

Tijdens de raadsvergadering van maandag 22 april jl. is raadsbreed steun gegeven aan het voorstel van het college om 2,5 miljoen euro te besteden aan projecten die de leefbaarheid in wijken en dorpen van de gemeente Cuijk vergroten. Geld voor fysieke investeringen, zoals pleinen, paden en accommodaties maar ook middelen voor onderzoeken die de sociale structuur in kaart brengen en verhogen. Op initiatief van ABC is dit voorstel in 2011 ingebracht en met veel inzet van alle dorps en wijkraden zijn er nu mooie voorstellen die tot uitvoer kunnen komen. Dorpen en wijken gefeliciteerd en bedankt voor jullie inzet.
Lees onze volledige bijdrage hieronder. (meer…)