Begroting 2017 – Mensenwerk

Op maandag 7 november 2016 heeft de gemeenteraad de begroting van 2017 besproken.
Lees hieronder de bijdrage van Algemeen Belang Cuijk.

Voorzitter, de titel die ik dit jaar aan mijn algemene beschouwingen heb meegegeven is “Mensenwerk”. In een periode waarin we ons makkelijk laten leiden door details in de begroting wil ik toch even stilstaan bij het feit dat het werk van deze begroting door mensen wordt gedaan en dat eenieder dit doet met de beste bedoelingen. In de aanloop naar deze begroting zorgden de mensen om ons heen voor een perspectief waardoor je ook even kijkt naar wat is er nu echt belangrijk. Het vertrek door ziekte van ons raadslid René Crouwers, het overlijden van Tonnie Geboers, de splitsing binnen de VVD, de lichte beroerte van wethouder Nielen, Jos – beterschap, zijn zaken die je raken als mens. De installatie van Roy Heijsterman vandaag laat ook zien, we gaan door, juist voor de mensen om ons heen, de burgers van onze gemeente. (meer…)

Aanpassing coalitie

De coalitie in onze gemeente is vorige week (donderdag 20 oktober) in samenstelling gewijzigd. Interne problemen bij de VVD, gevolgd door het terugtrekken van de VVD uit de coalitie hebben ertoe geleid dat wij, Algemeen Belang Cuijk, samen met CDA en PvdA de samenwerking met de fractie Van Heeswijk zijn aangegaan. Er is vertrouwen in elkaar en in het huidige college om door te gaan op de ingeslagen koers, en het coalitieprogramma verder uit te voeren.

 

Waarom was deze stap nodig? Als reactie op de ontwikkelingen binnen de VVD hebben wij, de fractievoorzitters van ABC, CDA en PvdA op maandag 17 en dinsdag 18 oktober gesprekken gevoerd met Liesbeth van Heeswijk, Maarten Jilisen, Willemieke Vervoort en Rob Gertsen. Hierbij is ook het aanbod gedaan en zelfs een afspraak gemaakt om verder te praten met de VVD-fractieleden (Willemieke Vervoort en Rob Gertsen) en hun eventuele kandidaat wethouder. Ook met Liesbeth van Heeswijk was een vervolg afspraak gepland zodat wij (ABC, CDA en PvdA) na twee open gesprekken zonodig een nieuwe coalitie konden vormen. De inhoud van het coalitieprogramma werd door alle partijen (VVD en fractie Van Heeswijk) ondersteund. Echter, op woensdag 19 oktober heeft de VVD-fractie aangegeven zich terug te trekken uit de coalitie. Het geplande vervolg gesprek was voor hen niet meer nodig.

 

In de pers wordt door de VVD gesteld dat ze “uit de coalitie zijn gegooid” en wij “geen zin hadden het gesprek met hen en hun kandidaat wethouder aan te gaan”. Dat is dus onjuist! ABC is het gesprek aangegaan met alle betrokkenen! In het gesprek met Liesbeth van Heeswijk en Maarten Jilisen dat wel door ging is vertrouwen in elkaar en in het huidige college uitgesproken, en is de fractie Van Heeswijk toegetreden tot de coalitie. We zijn blij dat, in het belang van Cuijk, het huidige college verder kan met het uitvoeren van het coalitieakkoord.

Fietspad Beers – Cuijk

Sinds begin oktober is de provinciale weg N321 tussen Beers en Cuijk niet meer verlicht  nadat de provincie daar de openbare verlichting weg haalde. Deze verlichting was zo royaal dat het naast gelegen fietspad ook verlicht werd.
Al vrij snel kwam er vanuit de Beerse bevolking geluiden dat dit onverantwoordelijk was omdat het fietspad veel te donker was voor de gebruiker. Hier door zou de ongeschikte Beerseweg  weer meer gebruikt worden vooral door de schoolgaande jeugd naar Cuijk en terug.
Uiteraard schrokken wij van deze geluiden omdat ABC verkeersveiligheid voor alle weggebruikers zeer belangrijk vindt. (meer…)

Samen Sterk – Begroting 2016

Positief, dat is in één woord wat Algemeen Belang Cuijk vindt van de begroting en de voornemens van het college. Na vorig jaar nog te moeten bezuinigen ziet vanaf dit jaar de begroting er weer gunstig uit. We blijven een gemeente met één van de laagste gemeentelijke lasten. Door een amendement van ABC is de verhoging van de onroerende zaak belasting (OZB) zo klein mogelijk gehouden, in plaats van 2% slechts 1,57%. Dat is een klein verschil, maar het principe dat we voor u lastenverzwaring zoveel mogelijk proberen te beperken, daar houden we ons aan.

Samen maken we ons sterk om voor u een goed en sociaal leefklimaat te behouden. Krantenkoppen leiden soms tot de vraag, en hoe gaat het hier in Cuijk met de zorg? Dan zijn wij erg tevreden dat we kunnen zeggen, in Cuijk doen we het goed. Bijvoorbeeld, is er in andere plaatsen sprake van opstapplaatsen voor het vervoer van leerlingen met een beperking, of wordt de huishoudelijke hulp zonder gesprek zomaar geschrapt, in Cuijk zijn deze zaken niet aan de orde. Er wordt maatwerk geleverd, het college staat open voor een constructieve dialoog en zoekt bij optredende problemen actief naar oplossingen.

Voor een goed en sociaal leefklimaat is het van belang dat er voldoende woningen voor jongeren en ouderen zijn, ook in de kernen; dat voorzieningen in stand blijven door creatieve oplossingen; dat er een aantrekkelijk centrum ontstaat; dat er voldoende mogelijkheden zijn voor ontspanning, sport en recreatie; dat vrijwilligers en mantelzorgers gewaardeerd en ondersteund worden; dat we naar uw mening luisteren en u betrekken in besluiten. Maar ook gewoon heel belangrijk: dat er werk is. Aandachtspunten waar wij het college scherp in houden door hier kritisch naar te blijven vragen, én waar inderdaad ook hard aan gewerkt wordt.

Onze volledige bijdrage tijdens de begrotingsbehandeling leest u hieronder.