Begroting Cuijk 2020

Maandag 11 november 2019 heeft Algemeen Belang Cuijk de begroting van de gemeente Cuijk goedgekeurd. Een begroting met weinig ruimte voor nieuwe projecten, maar wél een begroting zonder grote bezuinigingen en zonder extra OZB (belasting) verhoging. Een begroting waarmee we onze bibliotheken, (sport)verenigingen, gemeenschapsaccommodaties, schouwburg etc. blijven ondersteunen. Een begroting waarmee we verder kunnen: met bijvoorbeeld projecten op het gebied van duurzaamheid, preventie in de jeugdzorg, armoedebestrijding, startersleningen, binnenhalen van bedrijven. Met masterplannen voor elk dorp zodat er ook over 5 tot 10 jaar nog ruimte voor woningbouw zal zijn in de dorpen.

Wonen, werken en een fijne leefomgeving in een sociaal Cuijk dat is waar wij voor gaan en waar we de begroting op hebben beoordeeld.

We hebben het college ook nog een aantal zaken opgedragen, bijvoorbeeld “blijf inzetten op minder maaien, meer nestkastjes, meer groen in onze gemeente”. Zodat we meer vogels, meer biodiversiteit krijgen. Dit zal ons ook helpen om de eikenprocessierups natuurlijk te bestrijden. Mede door steun van de hele raad voor twee moties van Algemeen Belang Cuijk wordt gekeken of de Lommerstraat in Linden verhard of verbeterd kan worden. Voor de veiligheid van fietsers, voor een normaal gebruik van deze weg in zomer en winter; ook om eventueel het toenemende toeristisch verkeer door Linden een alternatieve route te bieden. Verder zal op ons verzoek sneller gezocht worden naar een oplossing voor de belangrijke fietsverbinding (via de Heeswijksestraat) tussen de Heeswijkse Kampen en het NS station. Voor verkeersmaatregelen om dit fietspad weer veilig open te kunnen stellen, leek geen budget te zijn. Nu gaat dit toch worden opgepakt.

U ziet, we maken ons sterk voor grote en kleine zaken in onze gemeente, voor een fijne leefomgeving in een sociaal Cuijk. Voor onze hele bijdrage, zie abc-bijdrage-begroting-2020. Mail naar raadslid.helmapluk@cuijk.nl indien u ons zaken wil meegeven of vragen.

ABC kiest voor herindeling

Afgelopen maandag, 28 oktober 2019, heeft Algemeen Belang Cuijk ingestemd met het herindelingsontwerp Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis. ABC had liever een andere herindeling gezien, een herindeling met de gemeenten Grave en Mill & St. Hubert (CGM). De gemeenten waarmee we nu al in de ambtelijke samenwerking CGM zitten. Waarin we meer als 5 jaar hebben geïnvesteerd om een goede dienstverlening te krijgen. Er zijn veel redenen waarom wij CGM de beste optie voor een herindeling vinden, bijvoorbeeld lagere kosten én niet opnieuw een ambtelijke organisatie opzetten waarbij het weer 5 jaar kost voordat de dienstverlening naar u als inwoner op peil is.

Toch heeft ABC voor het herindelingsontwerp met de gemeenten Boxmeer en St. Anthonis gestemd, tot de vorming van de gemeente Land van Cuijk. ABC wil namelijk wél herindelen. Wij zien namelijk zeker de voordelen van een beperkt grotere gemeente, zonder de bestuurlijke druk van drie colleges en één ambtelijk apparaat. Ons gewenste alternatief, CGM is op dit moment echter, helaas niet een concreet alternatief door de beperkte politieke steun. Velen weten wellicht niet dat Grave zich niet onvoorwaardelijk uitspreekt voor CGM, waardoor wij niet anders kunnen als te kiezen voor de andere optie, herindelen met Boxmeer en St. Anthonis.

Provinciale verkiezingen; stem lokaal!

Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Staten verkiezingen. Algemeen Belang Cuijk roept u op om op LOKAAL BRABANT – lijst 11 – te stemmen. Als lokale partij in de gemeenteraad van Cuijk merken wij dat het van belang is om een goede en persoonlijke partner te hebben in de provincie. Best wel wat zaken in Cuijk worden namelijk sterk beïnvloed door de provincie. Bijvoorbeeld jeugdzorg, ruimtelijk beheer en herindelingen.

Algemeen Belang Cuijk heeft zich daarom aangesloten bij Lokaal Brabant. Dé partij in Provinciale Staten die de lokale gemeentelijke partijen vertegenwoordigd. Een partij, die net zoals Algemeen Belang Cuijk uitgaat van de lokale situatie en die zich geen regels of standpunten laat opleggen vanuit een ideologie maar gewoon bekijkt wat het beste is voor de inwoners, dat kan dus per gemeente anders zijn.

Met plezier en passie benadert Lokaal Brabant alle onderwerpen met open vizier en nuchter verstand en doet dat altijd met oog voor de regio’s, gemeenten en inwoners. Lokaal Brabant zet zich in voor een provinciaal bestuur dat meer en meer geworteld is in de regio’s. Zie: www.lokaal-brabant.nl

De kandidaten van Lokaal Brabant zijn allen actief of hebben ervaring in de lokale politiek. De provincie is er namelijk voor de gemeenten en haar inwoners, en niet andersom! Vanuit Algemeen Belang Cuijk zijn Stephan Müskens (nr. 9) en Helma Pluk (nr. 32) onze kandidaten op de lijst van Lokaal Brabant.

Stem 20 maart dus Lokaal Brabant – lijst 11 – voor een provincie die luistert naar haar inwoners, vanuit de lokale politiek.

lokaal-brabant

Begroting Cuijk 2019

Maandag 12 november heeft Algemeen Belang Cuijk de begroting van de gemeente Cuijk goedgekeurd. In deze begroting is geld opgenomen voor nieuwe projecten op het gebied van onder andere duurzaamheid, bestrijding van eenzaamheid, verbetering van fietspaden, de vorming van één loket voor hulp, bouwen in álle kernen, passende en betaalbare jeugdzorg, etc. Projecten die we graag willen uitvoeren, voor een duurzaam en sociaal Cuijk. Prima, aan de slag college!

Helaas had deze begroting ook een keerzijde en zagen wij geen andere keus dan akkoord te gaan met de voorgestelde OZB verhoging. Om alle bestaande én nieuwe projecten uit te kunnen voeren en onze voorzieningen te behouden is er extra geld nodig. Er is een groot structureel tekort. ABC heeft daarom kritisch gekeken naar deze begroting, was er nou nergens nog geld te besparen? Wij hebben gevraagd én toegezegd gekregen dat er nogmaals gekeken gaat worden naar het centrumplan voor de Kaneelstraat en de aanleg van een fontein op het Louis Jansenplein; kan dat niet wat goedkoper? Hier kunnen we nog geld besparen! Ook hebben wij voorwaarden gesteld aan de schouwburg, voor een goed én transparant bestuur en een betere onderbouwing van het gevraagde extra geld. Dit om het tekort niet nóg groter te laten worden. Op initiatief van ABC wordt ook privatisering onderzocht als een optie om de schouwburg weer toekomstbestendig te maken.

Waar we ook zeker kunnen besparen is het huisvesten van alle ambtenaren op één locatie, dat scheelt Cuijk 250.000 euro per jaar. Het verzoek van ABC om hier goed naar te kijken werd ondersteund door een meerderheid van de raad. Ook onze ideeën voor snellere en simpelere procedures voor (kleine) ruimtelijke initiatieven en een “minimawijzer” vonden gehoor bij een meerderheid en gaan dus worden opgepakt.

Onze volledige bijdrage tijdens de begrotingsbehandeling vindt u hier: bijdrage-abc-begroting-2019

Nieuws uit de raad van 11 juni: detailhandel buiten het Centrum?

Tijdens de raad van 11 juni is een motie van Liberaal Land van Cuijk besproken. Een motie waarin zij aangeven dat het mogelijk moet worden om detailhandel buiten het Centrum toe te staan. Algemeen Belang Cuijk was het hier niet mee eens. Twee jaar geleden is door alle partijen, ook LLvC, een regionale detailhandelsvisie aangenomen. In dit rapport, opgesteld door experts, staat heel duidelijk dat je als gemeente keuzes moet maken. De keuze om prioriteit bij de centra te leggen, bij het kernwinkelgebied centrum Cuijk. In dit rapport staat ook dat er wel in alle kernen en wijken de mogelijheid moet zijn voor een basisvoorziening, dus een (kleine) supermarkt. ABC is dus niet tegen winkels in de kernen en wijken. Juist andersom, ABC wil graag in alle kernen en wijken een basisvoorziening! De buurtsuper in Beers vinden wij een geweldig initatief. Maar als er een (basis)winkel is, en die is er in de Heeswijke Kampen met de Jumbo zeer zeker, moeten er niet meer winkels toegestaan worden, dus geen drogist erbij. Dat zal dan echt ten koste gaan van het centrum. Het centrum waarin we veel investeren en wat levendig moet worden en blijven. Hierin hebben wij als gemeente een rol maar natuurlijk ook de ondernemers zelf!

De motie van LLvC staat dus haaks op beleid wat we zorgvuldig hebben vastgesteld, nog niet zo lang geleden. Daarom konden wij hier niet aan mee doen. Hun motie klinkt symphatiek, is leuk voor de korte termijn, maar op langere termijn zéér onverstandig. Als wij u vragen, wil je een drogisterij in de Heeswijk zegt u waarschijnlijk ja, maar als we u dan ook meegeven dat dit zeer waarschijnlijk zal leiden tot verlies van het winkelaanbod in Cuijk, meer leegstand, minder diversiteit, een neergaande spiraal dan kan het antwoord voor u hopelijk ook alleen zijn: nee dit moeten we niet doen. Wij kiezen dan toch weer voor het Algemeen Belang.