Kadernota 2016

Op woensdag 8 juli 2015 heeft de gemeenteraad o.a. de Kadernota 2016 besproken.

In de beschouwing van de kadernota kijkt ABC vooruit naar het beleid en de plannen voor 2016. Hierover zijn we met 1 woord: positief. We liggen in Cuijk goed op koers met de meeste plannen en ons coalitieprogramma wordt voortvarend opgepakt. Veel zaken zijn in uitvoering, zoals onderhoud in de Padbroek, herrijking van subsidies, plannen voor het sterker maken van het centrum, de aanleg van de Randweg, opstellen van de structuurvisie, enz. Maatwerk wordt geleverd bij de veranderingen op het sociaal domein, hierin volgen wij het college kritisch en houden een vinger aan de pols. Wij horen daarom ook graag van u als u minder goede ervaringen heeft met WMO en/of jeugdzorg. Ook zo houden wij een vinger aan de pols.

Extra aandacht hebben we gevraagd voor de informatie van minimabeleid op de website van de gemeente, capaciteit van de ambtelijke organisatie, vrijwilligers en burgerparticipatie, en woningbouw met name in de kernen.
Lees onze volledige inbreng…..

Kadernota 2014

 

Op donderdag 27 juni 2013 heeft de gemeenteraad o.a. de Kadernota 2014 besproken.
Lees hieronder de eerste termijn van de Kadernota 2014 van de fractie Algemeen Belang Cuijk.

Eerste termijn kadernota 27 juni 2013

Voorzitter, in de thans voorliggende kadernota zijn de keuzes wederom beperkt. Wel mogen wij vaststellen dat het gevoerde beleid, bezuinigingen en verstandig omgaan met de grondproblematiek inzake bouwen ons nu brengen tot een sluitende begroting, tot dat de uitkomsten van de meicirculaire ons bereikten. Toch onze complimenten voor het door dit college gevoerde beleid. Echter de vooruitblik noodzaakt ons, inderdaad samen met u, te bezien waar we beleid om kunnen buigen zodat het dreigend tekort in 2017 omgebouwd kan worden naar een positief getal. Wij zien uit naar de door u voor te stellen wijzigingen. Wel vragen we u om alert te blijven in uw voorstellen op de scherpe kanten van de landelijke bezuinigingen op het gebied van WMO zoals  huishoudelijke hulp. Zelfredzaamheid  in dit kader is nodig maar ook het sociale vangnet moet er zijn. (meer…)