Onbegrijpelijk

Drie colleges in het Land van Cuijk, de colleges van de gemeenten Boxmeer, Sint Anthonis en Cuijk gaan aan de slag om één gemeente in het Land van Cuijk te vormen per 1 januari 2023. In Grave en Mill is echter tegen deze megaherindeling, voor één gemeente Land van Cuijk gestemd. Wij, Algemeen Belang Cuijk, vragen ons daarom af, wat gaan deze drie colleges nu dan eigenlijk doen? Als er twee gemeenten niet mee willen doen, waarom dan toch tijd, energie en veel geld steken in de vorming van één grote gemeente Land van Cuijk? Dan gaat deze optie toch niet lukken? Willen deze colleges dan één gemeente Boxmeer, Sint Anthonis en Cuijk vormen als alternatief? Dat is een peperdure optie, want ambtelijk vormt Cuijk samen met Mill en Grave al één ambtelijke organisatie (CGM). Ons hieruit uitkopen gaat heel veel geld kosten, wie gaat dat betalen? Juist, u als inwoners van Cuijk. Onbegrijpelijk….

Samen met de CGM ambtelijke organisatie herindelen, zonder de besturen van Grave en Mill, maar wel met Boxmeer en Sint Anthonis wordt een onontwarbare janboel. De efficiency van deze organisatie heeft nu al te lijden onder de drie besturen die het moet bedienen, laat staan dat er andere besturen en ambtenaren bij komen met weer andere werkwijzen, niet op elkaar afgestemde systemen en een andere bedrijfscultuur. Geen goed idee dus!

Algemeen Belang Cuijk vindt het daarom erg jammer dat er nu toch wordt doorgegaan op deze doodlopende weg. Waarom niet, zoals wij hebben voorgesteld op 20 september, met de gemeenten waar Cuijk al samen één ambtelijke organisatie mee vormt de handschoen oppakken. En doorpakken naar één gemeente Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert. Dat kan ook veel sneller dan 1 januari 2023, ambtelijk zijn we namelijk al één. Hier is wél draagvlak voor in de drie gemeenten. In Grave nog wat aarzelend maar deze optie maakt wél een goede kans van slagen. Een kans die we nu niet moeten laten liggen. Eén gemeente Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert met 48.000 inwoners en 15 kernen is nog net te overzien qua grootte, er blijft gevoel mét en voor alle kernen. Het bestuur blijft dichterbij haar inwoners, maar we worden toch een heel stuk efficiënter en we doen prima mee in de regio – als 11e gemeente van Brabant. Waarom zouden we dit niet willen?
Algemeen Belang Cuijk zal hier voor blijven vechten.

Fietspad Beers – Cuijk

Sinds begin oktober is de provinciale weg N321 tussen Beers en Cuijk niet meer verlicht  nadat de provincie daar de openbare verlichting weg haalde. Deze verlichting was zo royaal dat het naast gelegen fietspad ook verlicht werd.
Al vrij snel kwam er vanuit de Beerse bevolking geluiden dat dit onverantwoordelijk was omdat het fietspad veel te donker was voor de gebruiker. Hier door zou de ongeschikte Beerseweg  weer meer gebruikt worden vooral door de schoolgaande jeugd naar Cuijk en terug.
Uiteraard schrokken wij van deze geluiden omdat ABC verkeersveiligheid voor alle weggebruikers zeer belangrijk vindt. (meer…)

Herziening subsidiebeleid (subsidiestelsel)

Om u een goed beeld te geven omtrent de vernieuwde en veranderde mogelijkheden tot het verwerven van subsidie, heeft Algemeen Belang Cuijk voor u de mogelijkheden op een rijtje gezet.

Er is een nieuw voorstel omtrent het subsidiestelsel. Het heeft voor de gemeente geen financiële gevolgen. Het kan wel financiële gevolgen voor individuele subsidiënten hebben.
Om deze reden zal bij het definitief vaststellen van het stelsel in het najaar goede  ‘was-wordt’  overzichten gepresenteerd.

De aanleiding van de herziening van het subsidiebeleid is meervoudig. Maatschappelijke ontwikkelingen tekenen zich af. De samenleving verandert in een rap tempo.
Door de veranderende terugtredende rol van de (lokale) overheid ten opzichte van de burger, komt er een steeds grotere verantwoordelijkheid bij deze burger te liggen. (meer…)

Gokken: Toestaan of voorkomen

Bij de verdere ontwikkeling van de Kraaijenbergse Plassen is er in de gemeenteraad een discussie ontstaan over de vestiging van een hotel gekoppeld aan een casino aan de A73.

Landelijk onderzoek geeft een beeld van de mogelijke gevolgen van (de verslaving aan) gokken

Bevindingen:

Het is onbekend hoeveel Nederlanders gokverslaafd zijn. Ze kunnen het namelijk uitsluitend schatten. De verslaafden die hulp zoeken zijn te tellen, maar de grootste groep heeft(nog)geen hulp. In tegenstelling tot andere bekende verslavingen als drugs en alcohol is het gokken een geestelijke verslaving in plaats van lichamelijk. Toch spreken gokverslaafden vaak  over lichamelijke afkickverschijnselen. Vooral mannen blijken vatbaar te zijn voor gokverslavingen. (meer…)