Schriftelijke vragen – Sociaal vangnet Cuijk

Veel taken van de centrale overheid worden door het huidige kabinetsbeleid verplaatst naar de gemeenten: jeugdzorg, AWBZ, participatie. Dit met de achterliggende gedachte, dat de gemeenten in het algemeen dichter bij de mensen staan en daarom beter de zaken op het sociale vlak kunnen regelen. De gemeenten ontvangen wel de opdracht om die taken uit te gaan voeren, echter met veel minder financiële middelen. Er moet meer en meer een beroep gedaan worden op zelfredzaamheid. Op zich is een beroep op meer zelfredzaamheid niet slecht, dit kan de sociale samenhang in een samenleving ten goede komen. Dit dient echter wel goed georganiseerd te worden met oog en steun voor hen die hier moeite mee hebben en hen die geen vangnet in hun omgeving hebben.

(meer…)

Een kijkje in de keuken

Sinds kort heeft Algemeen Belang Cuijk een eigen Facebook pagina http://www.facebook.com/AlgemeenBelangCuijk en twitteren diverse partijleden met de hashtag #ABCcuijk. Dit alles om u als burger een “kijkje in de keuken” te geven van het werk en de gedachten van een lokale politieke partij. Wat doen wij zoal, welke bijeenkomsten bezoeken we, hoe nemen we besluiten, waar vergaderen we over, wat vinden we belangrijk, hoe komen wij aan informatie, wie ontmoeten we, enz. Op deze wijze geven wij u inzicht en komen wij ook graag met u in contact over de politiek en haar besluiten in de gemeente Cuijk. Wij willen u uitnodigen om ons te volgen en ook uw reacties zijn natuurlijk van harte welkom.
Op deze website kunt u ons natuurlijk ook volgen, daar vindt u met name onze raadsbesluiten en bijdragen, verkiezingsprogramma en achtergronden.

Nieuwe website

Welkom op de geheel vernieuwde website van ABC Cuijk.
ABC is een lokale politieke partij die samen met u zorg wil dragen voor een leefbaar Cuijk, met oog voor de behoeften van alle wijken en kerkdorpen, met een luisterend oor voor alle inwoners van Cuijk!
Op deze site vindt u alle informatie, nieuws en activiteiten van onze partij.

ABC: open, onafhankelijk, sociaal, luisterend en dichtbij…..