In memoriam René Crouwers

Het was  2009 toen Tonnie Jacobs René vroeg om zich aan te sluiten bij Algemeen Belang Cuijk. Tonnie en René kenden elkaar van de overleggen in het Platform dorps- en wijkraden. René,  zo maatschappelijk betrokken als hij was, hoefde daar niet lang over na te denken en werd lid van ABC, kwam op een verkiesbare plaats te staan tijdens de verkiezingen in maart 2010 en werd vervolgens raadslid in de gemeente Cuijk.

Zijn enthousiasme voor het raadslidmaatschap bleek al tijdens de verkiezingscampagne. René trok met zijn pipowagen door de dorpen om er reclame mee te maken voor zijn partij.  Best wel bijzonder voor een zo ingetogen iemand die normaliter niet op de voorgrond treedt. Bij de Jumbo deelde hij ballonnen uit, de hele pipowagen lag vol met zelf-opgeblazen ballonnen, posters en flyers. Gonny verzorgde de koffie voor René en de andere partijleden, het was een gezellige ietwat chaotische happening.

René voelde zich als gemeenteraadslid  als een vis in het water. Zijn kennis van ruimtelijke ordening, agrarische aangelegenheden en financiën, kwamen hem uitstekend van pas in de commissie Controle & Onderzoek,  commissie Ruimte en de gemeenteraad. Hij was een man van weinig woorden, zijn bijdragen waren meestal kort en nuchter, met kennis van zaken zonder veel poespas gaf hij zijn mening, moesten de anderen het dan mee doen, uitgebreid in debat gaan was niet zijn stijl. Maar het was prima zo op zijn manier.

Als raadslid wisten de mensen hem te bereiken en klopten nimmer tevergeefs bij hem aan. Zijn goede raad en adviezen hebben menigeen geholpen om de weg te vinden in het realiseren van hun plannen, veelal op het gebied van ruimtelijke ordening.

Tot het laatst toe was het maken van ruimtelijke plannen zijn passie. Getuige zijn schets van een stedenbouwkundig ontwerp van de omgeving van de kerk in Katwijk, dat hij nog heeft gemaakt tijdens de dagbesteding waar René enige tijd naar toe is gegaan toen het met zijn gezondheid al wat minder ging.

In juni 2016 moest René, om gezondheidsredenen, helaas afscheid nemen van de gemeenteraad. Wij hadden hem graag langer in ons midden willen houden. Echter zijn ziekte kostte hem teveel energie om het raadslidmaatschap te kunnen voortzetten. Voor zijn verdiensten voor de gemeente Cuijk ontving René de Cuijkse Stier. Bij zijn afscheid memoreerde René de raadsperiode als een boeiende tijd vol dynamiek en wenste hij een ieder het allerbeste. Niemand kon toen vermoeden dat we vandaag de uitvaartdienst van René zouden hebben.

Ik wil Gonny, Marie-José en Reinout heel veel sterkte toewensen en René bedanken voor alles wat hij voor onze partij en daarmee voor de gemeenschap van Cuijk, heeft betekent. Een stille kracht,  niet op de voorgrond tredend, wars van uiterlijk vertoon, en  met verstand van zaken gaan voor de inhoud, dat was René ten voeten uit.

René bedankt!

Aanpassing coalitie

De coalitie in onze gemeente is vorige week (donderdag 20 oktober) in samenstelling gewijzigd. Interne problemen bij de VVD, gevolgd door het terugtrekken van de VVD uit de coalitie hebben ertoe geleid dat wij, Algemeen Belang Cuijk, samen met CDA en PvdA de samenwerking met de fractie Van Heeswijk zijn aangegaan. Er is vertrouwen in elkaar en in het huidige college om door te gaan op de ingeslagen koers, en het coalitieprogramma verder uit te voeren.

 

Waarom was deze stap nodig? Als reactie op de ontwikkelingen binnen de VVD hebben wij, de fractievoorzitters van ABC, CDA en PvdA op maandag 17 en dinsdag 18 oktober gesprekken gevoerd met Liesbeth van Heeswijk, Maarten Jilisen, Willemieke Vervoort en Rob Gertsen. Hierbij is ook het aanbod gedaan en zelfs een afspraak gemaakt om verder te praten met de VVD-fractieleden (Willemieke Vervoort en Rob Gertsen) en hun eventuele kandidaat wethouder. Ook met Liesbeth van Heeswijk was een vervolg afspraak gepland zodat wij (ABC, CDA en PvdA) na twee open gesprekken zonodig een nieuwe coalitie konden vormen. De inhoud van het coalitieprogramma werd door alle partijen (VVD en fractie Van Heeswijk) ondersteund. Echter, op woensdag 19 oktober heeft de VVD-fractie aangegeven zich terug te trekken uit de coalitie. Het geplande vervolg gesprek was voor hen niet meer nodig.

 

In de pers wordt door de VVD gesteld dat ze “uit de coalitie zijn gegooid” en wij “geen zin hadden het gesprek met hen en hun kandidaat wethouder aan te gaan”. Dat is dus onjuist! ABC is het gesprek aangegaan met alle betrokkenen! In het gesprek met Liesbeth van Heeswijk en Maarten Jilisen dat wel door ging is vertrouwen in elkaar en in het huidige college uitgesproken, en is de fractie Van Heeswijk toegetreden tot de coalitie. We zijn blij dat, in het belang van Cuijk, het huidige college verder kan met het uitvoeren van het coalitieakkoord.

In Memoriam Tonnie Geboers

Tonnie Geboers

 

Een in en in triest bericht heeft ons op woensdag 28 september 2016 bereikt.
Tonnie Geboers (gemeenteraadslid) is overleden, wij als politieke partij, wensen de familie Geboers te condoleren met dit grote verlies en wensen hen sterkte toe met het dragen van dit grote gemis.

Ook als partij verliezen wij een kanjer net zo als de Cuijkse gemeenschap. Tonnie, die altijd bezig was de sociale problemen die aan hem werden gemeld tot een oplossing te brengen, ontvalt ons nu.

Familie Geboers probeer kracht te putten uit de ongetwijfeld mooie herinneringen die Tonnie jullie en ons na laat.