Begroting 2018

Op maandag 6 november 2017 heeft de gemeenteraad de begroting van 2018 besproken.
Lees hier de bijdrage van Algemeen Belang Cuijk.

Voorzitter, in deze laatste begroting van dit college kijken wij, als grootste coalitiepartij, graag even terug naar wat we bereikt hebben de afgelopen 3 jaar. Met zaken zoals: de aanleg van de Randweg Haps, realisatie van de multifunctionele accommodatie in de Valuwe, de in gebruik name van het nieuwe Merletcollege en IKC Padbroek, de opknapbeurt van het groen in de Padbroek inclusief aanleg van beweegpark ‘t Uilennest, CPO projecten in Beers, actievere samenwerking met Stichting Leergeld, verdere ontwikkeling van de “Cultuurstraat” blijkt dat we veel punten uit ons verkiezingsprogramma hebben kunnen realiseren. Hier zijn we zeer tevreden over.

Ook maatwerk in het sociaal domein, voor Algemeen Belang Cuijk al jaren een belangrijk punt, wordt geboden in onze gemeente. Hier blijven wij continue op letten. De vorderingen in de transitie van de jeugdzorg en de betaalbaarheid van met name de jeugdzorg zijn hierbij extra van belang.

Kortom, wij kijken tevreden terug en maken de balans op voor de toekomst. Wat willen we nog meer, maar ook waar ging het nog niet zo goed en moet het dus beter. (meer…)

Onbegrijpelijk

Drie colleges in het Land van Cuijk, de colleges van de gemeenten Boxmeer, Sint Anthonis en Cuijk gaan aan de slag om één gemeente in het Land van Cuijk te vormen per 1 januari 2023. In Grave en Mill is echter tegen deze megaherindeling, voor één gemeente Land van Cuijk gestemd. Wij, Algemeen Belang Cuijk, vragen ons daarom af, wat gaan deze drie colleges nu dan eigenlijk doen? Als er twee gemeenten niet mee willen doen, waarom dan toch tijd, energie en veel geld steken in de vorming van één grote gemeente Land van Cuijk? Dan gaat deze optie toch niet lukken? Willen deze colleges dan één gemeente Boxmeer, Sint Anthonis en Cuijk vormen als alternatief? Dat is een peperdure optie, want ambtelijk vormt Cuijk samen met Mill en Grave al één ambtelijke organisatie (CGM). Ons hieruit uitkopen gaat heel veel geld kosten, wie gaat dat betalen? Juist, u als inwoners van Cuijk. Onbegrijpelijk….

Samen met de CGM ambtelijke organisatie herindelen, zonder de besturen van Grave en Mill, maar wel met Boxmeer en Sint Anthonis wordt een onontwarbare janboel. De efficiency van deze organisatie heeft nu al te lijden onder de drie besturen die het moet bedienen, laat staan dat er andere besturen en ambtenaren bij komen met weer andere werkwijzen, niet op elkaar afgestemde systemen en een andere bedrijfscultuur. Geen goed idee dus!

Algemeen Belang Cuijk vindt het daarom erg jammer dat er nu toch wordt doorgegaan op deze doodlopende weg. Waarom niet, zoals wij hebben voorgesteld op 20 september, met de gemeenten waar Cuijk al samen één ambtelijke organisatie mee vormt de handschoen oppakken. En doorpakken naar één gemeente Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert. Dat kan ook veel sneller dan 1 januari 2023, ambtelijk zijn we namelijk al één. Hier is wél draagvlak voor in de drie gemeenten. In Grave nog wat aarzelend maar deze optie maakt wél een goede kans van slagen. Een kans die we nu niet moeten laten liggen. Eén gemeente Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert met 48.000 inwoners en 15 kernen is nog net te overzien qua grootte, er blijft gevoel mét en voor alle kernen. Het bestuur blijft dichterbij haar inwoners, maar we worden toch een heel stuk efficiënter en we doen prima mee in de regio – als 11e gemeente van Brabant. Waarom zouden we dit niet willen?
Algemeen Belang Cuijk zal hier voor blijven vechten.

Algemeen Belang Cuijk kiest voor 1 gemeente Cuijk-Grave-Mill.

Algemeen Belang Cuijk is tegen 1 gemeente Land van Cuijk, wij kiezen voor 1 gemeente Cuijk-Grave-Mill.
ABC vindt een megafusie met vijf gemeenten leidend tot een gemeente LvC met bijna 90.000 inwoners en 34 kernen te grootschalig. De afstand tussen gemeentebestuur, ambtenaren en burgers wordt dan te groot. Een kleinere gemeente is beter in staat om maatwerk leveren, er is meer kennis van lokale omstandigheden en burgers voelen zich meer betrokken. Een gemeente met circa 40.000 inwoners blijkt volgens onderzoeken het meest efficiënt. Grotere gemeenten zijn over het algemeen duurder en minder efficiënt, er zijn extra managementlagen nodig. Waarom zouden we dat willen? Alsof we niet meedoen in de regio als we “maar” een kleinere gemeente zijn? We willen en moeten uitgaan van de eigen kracht, een sterk bestuur is niet afhankelijk van hoe groot een gemeente is.

Waarom kiezen we dan wel voor 1 gemeente Cuijk-Grave-Mill?
Cuijk maakt deel uit van de CGM (Cuijk-Grave-Mill) ambtelijke organisatie: één ambtelijke organisatie voor drie gemeenten. Hierbij zien wij dat er wel “hobbels” ontstaan zijn waar een betere samenwerking of andere werkwijze voor nodig is, bijvoorbeeld alle ambtenaren op 1 locatie, onder 1 dak. Nu zijn onze ambtenaren veel tijd kwijt met elkaar vinden, voor 3 besturen net iets andere beleidsnotities opstellen, afstemmen, 3 begrotingen opstellen, enz. Daar kan en wil ABC wel een stap in zetten. Beter bestuurlijk samenwerken en als raden en bestuur van Cuijk, Grave en Mill samen overleggen en betere afspraken maken is een optie. Hier maakt ABC echter de keuze om wel door te pakken, het geheel simpel en efficiënt te houden en te kiezen voor een fusie met Cuijk, Grave en Mill. Hierdoor krijgen we dan een gemeente met 48.000 inwoners en 15 kernen. Een grootte die is te overzien, waar gevoel met en voor alle kernen is door bestuur en raad. Een gemeente die ruim voldoende meedoet in de regio en waar we mee vooruit kunnen. ABC kiest dus voor Cuijk, in een herindeling met drie gemeenten, niet met vijf!

Lees onze volledige bijdrage in de raad van 20 september hier.

In memoriam René Crouwers

Het was  2009 toen Tonnie Jacobs René vroeg om zich aan te sluiten bij Algemeen Belang Cuijk. Tonnie en René kenden elkaar van de overleggen in het Platform dorps- en wijkraden. René,  zo maatschappelijk betrokken als hij was, hoefde daar niet lang over na te denken en werd lid van ABC, kwam op een verkiesbare plaats te staan tijdens de verkiezingen in maart 2010 en werd vervolgens raadslid in de gemeente Cuijk.

Zijn enthousiasme voor het raadslidmaatschap bleek al tijdens de verkiezingscampagne. René trok met zijn pipowagen door de dorpen om er reclame mee te maken voor zijn partij.  Best wel bijzonder voor een zo ingetogen iemand die normaliter niet op de voorgrond treedt. Bij de Jumbo deelde hij ballonnen uit, de hele pipowagen lag vol met zelf-opgeblazen ballonnen, posters en flyers. Gonny verzorgde de koffie voor René en de andere partijleden, het was een gezellige ietwat chaotische happening.

René voelde zich als gemeenteraadslid  als een vis in het water. Zijn kennis van ruimtelijke ordening, agrarische aangelegenheden en financiën, kwamen hem uitstekend van pas in de commissie Controle & Onderzoek,  commissie Ruimte en de gemeenteraad. Hij was een man van weinig woorden, zijn bijdragen waren meestal kort en nuchter, met kennis van zaken zonder veel poespas gaf hij zijn mening, moesten de anderen het dan mee doen, uitgebreid in debat gaan was niet zijn stijl. Maar het was prima zo op zijn manier.

Als raadslid wisten de mensen hem te bereiken en klopten nimmer tevergeefs bij hem aan. Zijn goede raad en adviezen hebben menigeen geholpen om de weg te vinden in het realiseren van hun plannen, veelal op het gebied van ruimtelijke ordening.

Tot het laatst toe was het maken van ruimtelijke plannen zijn passie. Getuige zijn schets van een stedenbouwkundig ontwerp van de omgeving van de kerk in Katwijk, dat hij nog heeft gemaakt tijdens de dagbesteding waar René enige tijd naar toe is gegaan toen het met zijn gezondheid al wat minder ging.

In juni 2016 moest René, om gezondheidsredenen, helaas afscheid nemen van de gemeenteraad. Wij hadden hem graag langer in ons midden willen houden. Echter zijn ziekte kostte hem teveel energie om het raadslidmaatschap te kunnen voortzetten. Voor zijn verdiensten voor de gemeente Cuijk ontving René de Cuijkse Stier. Bij zijn afscheid memoreerde René de raadsperiode als een boeiende tijd vol dynamiek en wenste hij een ieder het allerbeste. Niemand kon toen vermoeden dat we vandaag de uitvaartdienst van René zouden hebben.

Ik wil Gonny, Marie-José en Reinout heel veel sterkte toewensen en René bedanken voor alles wat hij voor onze partij en daarmee voor de gemeenschap van Cuijk, heeft betekent. Een stille kracht,  niet op de voorgrond tredend, wars van uiterlijk vertoon, en  met verstand van zaken gaan voor de inhoud, dat was René ten voeten uit.

René bedankt!