Nieuws uit de raadsvergadering van 16 december: ophaalbrug Linden en geurverordening

Voor ABC is het belangrijk dat de brug in de Steenstraat zo snel mogelijk weer gereed is. Een ophaalbrug die ook door het agrarisch verkeer kan worden gebruikt en die de verbinding tussen Linden en Beers in stand houdt.

In de raad is verder de nieuwe geurverordening vastgesteld. Voor ABC is belangrijk dat er een gezonde agrarische sector is. Voor het speerpunt agrifood wat zorgt voor veel werkgelegenheid moet de hele voedselketen in deze regio behouden blijven. Bedrijven moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun geuruitstoot en wij roepen hen op vrijwillig geuroverlast te beperken.

Onze complete bijdrage geurgebiedvisie:
Voorzitter, eerder in de commissie ruimte heeft Algemeen Belang Cuijk vastgesteld dat het een lastig dossier is waaraan, en dat wil ik hier graag benadrukken, continue aan gewerkt dient te worden. Technische mogelijkheden en financiële obstakels zullen steeds opnieuw zorgen voor mogelijkheden en beperkingen. Overeind dient te blijven een gezonde agrarische sector en bij invoering voor geurnormen voor bedrijfsleven ook gezonde industriële bedrijven. Vooral dient er dan aandacht te zijn voor bedrijvigheid in de hele voedselketen; waarvan al zo vaak geconcludeerd is dat dit een speerpunt is in onze gemeente en streek. Daarnaast roepen wij alle bedrijven op om hun eigen verantwoordelijkheid voor geur- en fijnstof uitstoot te nemen; beperk de luchtjes en fijnstof in uw omgeving. Het is behoud van kansen in de toekomst!
Wij kunnen instemmen met dit voorstel. Wij roepen de sector  en ook het college op: blijf alert op technologische mogelijkheden in combinatie met economische draagkracht en beperk vrijwillig geuroverlast.

Begroting 2014

Algemene  beschouwing Programmabegroting 2014

In november heeft ABC de begroting van de gemeente Cuijk goedgekeurd. Met toezeggingen van het college hebben wij onze oproepen voor een spoedige realisatie van de multifunctionele accommodatie in de Valuwe, het heffen van liggeld voor plezierboten, subsidie voor Radio Rivierstad en de visie voor een compact Centrum ingetrokken. Het college kwam aan onze wensen tegemoet. Ons amendement over het minder verhogen van de OZB werd helaas niet voldoende gesteund en is ook ingetrokken. We zijn tevreden over de meeste plannen van het college maar hebben ook zorgen betreffende een aantal plannen, met name betreffende de transities op het sociale domein. Lees hieronder onze complete bijdrage: (meer…)

Merletcollege nieuwbouw op de Groenendijkse Kampen: een positieve verdere stap in de procedure

In de commissie Ruimte van 4 november 2013 heeft Algemeen Belang Cuijk aangeven dat wat haar betreft het ontwerpbestemmingsplan voor de nieuwbouw van het Merletcollege aan de Groenendijkse Kampen in procedure gebracht kan worden. Voor ABC is het een must dat er in onze gemeente een goede, aantrekkelijke middelbare school is met een breed aanbod om onze jeugd de faciliteit te bieden om op een mooie plaats en in een gezonde, frisse school zich zelf te ontwikkelen tot gedegen opgeleide volwassenen. ABC is tot nu toe positief geweest over de mogelijkheden die er zijn om op de Groenendijkse Kampen een dergelijke school te ontwikkelen. Een mooie aansprekende, aantrekkelijke locatie met mogelijkheden voor synergie met sport die er elders in Cuijk niet zijn is van doorslaggevend belang. Het nieuwe elan dat al voorzichtig zichtbaar is in het Merlet, de enthousiaste en positieve houding van de directeur van het Merlet en bestuur van OMO geven ons vertrouwen dat er inderdaad de mooie middelbare school kan ontstaan die onze jeugd verdiend. Laten we ook vooral niet vergeten dat het Merletcollege zelf voor deze locatie heeft gekozen en de school zal betalen en exploiteren. In onze volledige bijdrage in de commissie leest u meer achtergronden en de afwegingen die we hebben gemaakt in dit besluit.