Kies 21 maart Algemeen Belang Cuijk; Lijst 2!

Algemeen Belang Cuijk (ABC) is een lokale politieke partij, met een actieve achterban, afkomstig uit alle lagen van de bevolking en uit alle wijken en kerkdorpen. Een partij met een open houding, gevoel voor maatwerk en voor het belang van de inwoners. Een partij voor iedereen!

De eerste elf plaatsen van onze Kieslijst worden ingenomen door Gerard Stoffels (Haps), Helma Pluk (Cuijk), Stephan Müskens (Beers), Ton van Boekel (Haps), Jean Arts (De Valuwe), Roy Heijsterman (St. Agatha), Sven Robins (Haps), Gonny Crouwers (Katwijk), Harrie van Eeden (Vianen), Sander Peters (Linden) en Esther Kersten (De Valuwe). Klik hier voor de volledige Kieslijst.

De speerpunten uit ons verkiezingsprogramma ‘Lokaal Sterk’ zijn:

Geen megafusie Land van Cuijk: Wij zijn geen voorstander van één gemeente Land van Cuijk. Dat zou een gemeente worden van bijna 90.000 inwoners en maar liefst 34 dorpskernen! Een gemeente waarin inwoners zich nauwelijks nog bij betrokken voelen. Waar maatwerk verdwijnt en plaats maakt voor ambtelijke bureaucratie, terwijl de kosten voor de inwoners gaan stijgen.

ABC gaat voor Maatwerk en één-loket: Op het sociale vlak wil ABC meer maatwerk en één loket voor hulpvragen van inwoners. Een onderzoek moet aantonen waarom dat tot op heden maar niet lukt, om vervolgens snel tot invoering te kunnen komen.

Woningbouw voor jongeren én ouderen: Woningbouw in de kerkdorpen verdient nog steeds bijzondere aandacht. Voor invulling van de woningbehoefte van onze jongeren en ouderen zien wij nieuwe mogelijkheden in erfpacht, woning- en kavelsplitsing, en bouw van sociale huurwoningen in de kerkdorpen.

Leefbaarheid behouden en verbeteren: Samen met onze inwoners gaan wij voor verbetering van de leefbaarheid. Goede ondersteuning van vrijwilligers, sport- en jeugdverenigingen, zelfwerkzaamheid, behoud van scholen en inzet van buurtbudgetten.

Veilig fietsen: Bij een toeristisch-recreatieve gemeente past een goede infrastructuur, waaronder goede fietsverbindingen. Wij willen extra investeren in het onderhoudsniveau, de veiligheid en goede fietsverbindingen.

Op weg naar een duurzaam Cuijk: Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van ons beleid voor de komende decennia. Het is overduidelijk dat voor een klimaatbestendig Cuijk we onze ogen niet kunnen sluiten voor duurzaamheidsmaatregelen en nieuwe ontwikkelingen.

Klik hier voor ons complete verkiezingsprogramma ‘Lokaal Sterk’. Kunt u onze ambities onderschrijven, geef dan uw stem aan ABC en wij gaan de komende periode ons uiterste best voor u doen!

 

 Kies Lokaal in het Stemlokaal!

Je wilt geen grote, onpersoonlijke mégagemeente. Natuurlijk.

Je wilt leefbare kernen met voldoende woningen. Natuurlijk.

Je wilt een duurzaam en sociaal Cuijk, waarin iedereen mee kan doen.
Natuurlijk.

Je wilt dat je stem ook ná de verkiezingen gehoord wordt.
Natuurlijk.

 Je stemt op 21 maart ABC. Natuurlijk!

Leden van Algemeen Belang Cuijk

Leden van Algemeen Belang Cuijk. Voorste rij (v.l.n.r.): Geert Hermens, Harrie van Eeden, Wiel Pluk, Esther Kersten, Stephan Müskens, Gerard Stoffels, Helma Pluk, Roy Heijsterman, Jean Arts, Ton van Boekel; achterste rij (v.l.n.r.): Rob van Hassel, Pim Kemperman, Sven Robins, Tonnie Jacobs, Peter Hendriks, Ben Vermeulen, Jan Arends, Frank Hop, Arnold Peeters.

Verkiezingscampagne in volle gang

Zoals waarschijnlijk al opgemerkt zijn de gemeenteraadsverkiezingen aanstaande! Ook ABC zal de komende tijd op diverse plaatsen in onze gemeente aanwezig zijn om met u te discussiëren. Let op onze bus bij u in de buurt en spreek ons aan met uw vragen.

Busbelettering ABC

Op dinsdag 11 maart (vanaf 20.00 uur in de Posthoorn te Haps) en donderdag 13 maart (vanaf 20.00 uur in café de Bond te Cuijk) doen wij mee aan de verkiezingsdebatten, u bent van harte welkom!

 

Nieuws uit de raadsvergadering van 24 en 25 februari: Merletcollege en randweg Haps

In de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen zijn er een aantal belangrijke besluiten genomen. Na een felle discussie in de raad is door ABC, VVD en D66 het bestemmingsplan voor het Merletcollege aan de Groenendijkse Kampen vastgesteld. Helaas hebben wij de tegenstanders van dit plan, met name de direct omwonenden niet kunnen overtuigen van onze argumenten (standpunt ABC Merletcollege). Voor ABC is het meest belangrijke doel dat het volledig middelbaar onderwijs in Cuijk behouden blijft. Nog langer uitstellen van beslissingen, of zelfs opnieuw beginnen brengt dit in gevaar. Een goede school, met alle onderwijsrichtingen van vmbo tot atheneum, op één mooie locatie waar sport en school elkaar kunnen versterken daar heeft onze jeugd recht op. Het feit dat het Merletcollege (die de school betaalt en exploiteert) vanuit onderwijskundig oogpunt kiest voor juist deze plek, en niet voor een school op het industrieterrein, dat hebben wij ondersteund de afgelopen jaren. De vaststelling van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan, waaruit ook blijkt dat het een haalbaar plan is, is daar een logisch gevolg van.

Ook in de aanleg voor de randweg rondom Haps zijn weer goede stappen vooruit gezet, de financiële overeenkomst met de provincie is vastgesteld. Binnenkort discussiëren we inhoudelijk over het bestemmingsplan. Een goede inpassing van deze weg in het landschap met zo min mogelijk overlast voor aanwonenden is ons doel. Dat deze randweg er eindelijk moet komen staat voor ons voorop!

Verkiezingsprogramma en kieslijst vastgesteld door ledenvergadering ABC

Tijdens een druk bezochte ledenvergadering zijn op 14 januari de kieslijst en het verkiezingsprogramma door ABC vastgesteld. Gerard Stoffels (huidig wethouder) uit Haps voert de kieslijst aan en is opnieuw kandidaat wethouder. Fractievoorzitter Helma Pluk (Cuijk) op positie 2 zal samen met hem de campagne voeren. Op 3, 4 en 5 vervolgens Rene Crouwers (Katwijk), Tonnie Geboers (Cuijk) en Ton van Boekel (Haps). Verder telt de lijst die een zeer brede afspiegeling vormt uit alle wijken en dorpen een groot aantal nieuwkomers, zoals Stephan Müskens (Beers, op 6) en Roy Heijsterman  (St. Agatha, op 7). Heel blij zijn wij ook met onze jongeren op de lijst, die de politici van de toekomst kunnen worden, onder andere Rob van Hassel (Linden) en Pim Kemperman (Haps). Voor de volledige lijst: zie kieslijst ABC.

groepsfoto ABC nov 2013

ABC wisselt van fractievoorzitter

fractievoorzitter wisseling dec 2013

Na bijna 4 jaar als fractievoorzitter heeft Tonnie Jacobs in de raadsvergadering van 16 december 2013 “het stokje doorgegeven”. Raadslid Helma Pluk volgt hem op als fractievoorzitter van ABC. Met deze “verjonging” gaat ABC met nieuw elan de komende verkiezingsperiode in. Tonnie Jacobs blijft raadslid en bestuurslid van ABC en zal zijn ervaring en enthousiasme blijven inzetten voor u en onze partij.