Merletcollege nieuwbouw op de Groenendijkse Kampen: een positieve verdere stap in de procedure

In de commissie Ruimte van 4 november 2013 heeft Algemeen Belang Cuijk aangeven dat wat haar betreft het ontwerpbestemmingsplan voor de nieuwbouw van het Merletcollege aan de Groenendijkse Kampen in procedure gebracht kan worden. Voor ABC is het een must dat er in onze gemeente een goede, aantrekkelijke middelbare school is met een breed aanbod om onze jeugd de faciliteit te bieden om op een mooie plaats en in een gezonde, frisse school zich zelf te ontwikkelen tot gedegen opgeleide volwassenen. ABC is tot nu toe positief geweest over de mogelijkheden die er zijn om op de Groenendijkse Kampen een dergelijke school te ontwikkelen. Een mooie aansprekende, aantrekkelijke locatie met mogelijkheden voor synergie met sport die er elders in Cuijk niet zijn is van doorslaggevend belang. Het nieuwe elan dat al voorzichtig zichtbaar is in het Merlet, de enthousiaste en positieve houding van de directeur van het Merlet en bestuur van OMO geven ons vertrouwen dat er inderdaad de mooie middelbare school kan ontstaan die onze jeugd verdiend. Laten we ook vooral niet vergeten dat het Merletcollege zelf voor deze locatie heeft gekozen en de school zal betalen en exploiteren. In onze volledige bijdrage in de commissie leest u meer achtergronden en de afwegingen die we hebben gemaakt in dit besluit.