Nieuws uit de raadsvergadering van 24 en 25 februari: Merletcollege en randweg Haps

In de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen zijn er een aantal belangrijke besluiten genomen. Na een felle discussie in de raad is door ABC, VVD en D66 het bestemmingsplan voor het Merletcollege aan de Groenendijkse Kampen vastgesteld. Helaas hebben wij de tegenstanders van dit plan, met name de direct omwonenden niet kunnen overtuigen van onze argumenten (standpunt ABC Merletcollege). Voor ABC is het meest belangrijke doel dat het volledig middelbaar onderwijs in Cuijk behouden blijft. Nog langer uitstellen van beslissingen, of zelfs opnieuw beginnen brengt dit in gevaar. Een goede school, met alle onderwijsrichtingen van vmbo tot atheneum, op één mooie locatie waar sport en school elkaar kunnen versterken daar heeft onze jeugd recht op. Het feit dat het Merletcollege (die de school betaalt en exploiteert) vanuit onderwijskundig oogpunt kiest voor juist deze plek, en niet voor een school op het industrieterrein, dat hebben wij ondersteund de afgelopen jaren. De vaststelling van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan, waaruit ook blijkt dat het een haalbaar plan is, is daar een logisch gevolg van.

Ook in de aanleg voor de randweg rondom Haps zijn weer goede stappen vooruit gezet, de financiële overeenkomst met de provincie is vastgesteld. Binnenkort discussiëren we inhoudelijk over het bestemmingsplan. Een goede inpassing van deze weg in het landschap met zo min mogelijk overlast voor aanwonenden is ons doel. Dat deze randweg er eindelijk moet komen staat voor ons voorop!

Verkiezingsprogramma en kieslijst vastgesteld door ledenvergadering ABC

Tijdens een druk bezochte ledenvergadering zijn op 14 januari de kieslijst en het verkiezingsprogramma door ABC vastgesteld. Gerard Stoffels (huidig wethouder) uit Haps voert de kieslijst aan en is opnieuw kandidaat wethouder. Fractievoorzitter Helma Pluk (Cuijk) op positie 2 zal samen met hem de campagne voeren. Op 3, 4 en 5 vervolgens Rene Crouwers (Katwijk), Tonnie Geboers (Cuijk) en Ton van Boekel (Haps). Verder telt de lijst die een zeer brede afspiegeling vormt uit alle wijken en dorpen een groot aantal nieuwkomers, zoals Stephan Müskens (Beers, op 6) en Roy Heijsterman  (St. Agatha, op 7). Heel blij zijn wij ook met onze jongeren op de lijst, die de politici van de toekomst kunnen worden, onder andere Rob van Hassel (Linden) en Pim Kemperman (Haps). Voor de volledige lijst: zie kieslijst ABC.

groepsfoto ABC nov 2013

ABC wisselt van fractievoorzitter

fractievoorzitter wisseling dec 2013

Na bijna 4 jaar als fractievoorzitter heeft Tonnie Jacobs in de raadsvergadering van 16 december 2013 “het stokje doorgegeven”. Raadslid Helma Pluk volgt hem op als fractievoorzitter van ABC. Met deze “verjonging” gaat ABC met nieuw elan de komende verkiezingsperiode in. Tonnie Jacobs blijft raadslid en bestuurslid van ABC en zal zijn ervaring en enthousiasme blijven inzetten voor u en onze partij.

Nieuws uit de raadsvergadering van 16 december: ophaalbrug Linden en geurverordening

Voor ABC is het belangrijk dat de brug in de Steenstraat zo snel mogelijk weer gereed is. Een ophaalbrug die ook door het agrarisch verkeer kan worden gebruikt en die de verbinding tussen Linden en Beers in stand houdt.

In de raad is verder de nieuwe geurverordening vastgesteld. Voor ABC is belangrijk dat er een gezonde agrarische sector is. Voor het speerpunt agrifood wat zorgt voor veel werkgelegenheid moet de hele voedselketen in deze regio behouden blijven. Bedrijven moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun geuruitstoot en wij roepen hen op vrijwillig geuroverlast te beperken.

Onze complete bijdrage geurgebiedvisie:
Voorzitter, eerder in de commissie ruimte heeft Algemeen Belang Cuijk vastgesteld dat het een lastig dossier is waaraan, en dat wil ik hier graag benadrukken, continue aan gewerkt dient te worden. Technische mogelijkheden en financiële obstakels zullen steeds opnieuw zorgen voor mogelijkheden en beperkingen. Overeind dient te blijven een gezonde agrarische sector en bij invoering voor geurnormen voor bedrijfsleven ook gezonde industriële bedrijven. Vooral dient er dan aandacht te zijn voor bedrijvigheid in de hele voedselketen; waarvan al zo vaak geconcludeerd is dat dit een speerpunt is in onze gemeente en streek. Daarnaast roepen wij alle bedrijven op om hun eigen verantwoordelijkheid voor geur- en fijnstof uitstoot te nemen; beperk de luchtjes en fijnstof in uw omgeving. Het is behoud van kansen in de toekomst!
Wij kunnen instemmen met dit voorstel. Wij roepen de sector  en ook het college op: blijf alert op technologische mogelijkheden in combinatie met economische draagkracht en beperk vrijwillig geuroverlast.

Begroting 2014

Algemene  beschouwing Programmabegroting 2014

In november heeft ABC de begroting van de gemeente Cuijk goedgekeurd. Met toezeggingen van het college hebben wij onze oproepen voor een spoedige realisatie van de multifunctionele accommodatie in de Valuwe, het heffen van liggeld voor plezierboten, subsidie voor Radio Rivierstad en de visie voor een compact Centrum ingetrokken. Het college kwam aan onze wensen tegemoet. Ons amendement over het minder verhogen van de OZB werd helaas niet voldoende gesteund en is ook ingetrokken. We zijn tevreden over de meeste plannen van het college maar hebben ook zorgen betreffende een aantal plannen, met name betreffende de transities op het sociale domein. Lees hieronder onze complete bijdrage: (meer…)