Begroting Cuijk 2020

Maandag 11 november 2019 heeft Algemeen Belang Cuijk de begroting van de gemeente Cuijk goedgekeurd. Een begroting met weinig ruimte voor nieuwe projecten, maar wél een begroting zonder grote bezuinigingen en zonder extra OZB (belasting) verhoging. Een begroting waarmee we onze bibliotheken, (sport)verenigingen, gemeenschapsaccommodaties, schouwburg etc. blijven ondersteunen. Een begroting waarmee we verder kunnen: met bijvoorbeeld projecten op het gebied van duurzaamheid, preventie in de jeugdzorg, armoedebestrijding, startersleningen, binnenhalen van bedrijven. Met masterplannen voor elk dorp zodat er ook over 5 tot 10 jaar nog ruimte voor woningbouw zal zijn in de dorpen.

Wonen, werken en een fijne leefomgeving in een sociaal Cuijk dat is waar wij voor gaan en waar we de begroting op hebben beoordeeld.

We hebben het college ook nog een aantal zaken opgedragen, bijvoorbeeld “blijf inzetten op minder maaien, meer nestkastjes, meer groen in onze gemeente”. Zodat we meer vogels, meer biodiversiteit krijgen. Dit zal ons ook helpen om de eikenprocessierups natuurlijk te bestrijden. Mede door steun van de hele raad voor twee moties van Algemeen Belang Cuijk wordt gekeken of de Lommerstraat in Linden verhard of verbeterd kan worden. Voor de veiligheid van fietsers, voor een normaal gebruik van deze weg in zomer en winter; ook om eventueel het toenemende toeristisch verkeer door Linden een alternatieve route te bieden. Verder zal op ons verzoek sneller gezocht worden naar een oplossing voor de belangrijke fietsverbinding (via de Heeswijksestraat) tussen de Heeswijkse Kampen en het NS station. Voor verkeersmaatregelen om dit fietspad weer veilig open te kunnen stellen, leek geen budget te zijn. Nu gaat dit toch worden opgepakt.

U ziet, we maken ons sterk voor grote en kleine zaken in onze gemeente, voor een fijne leefomgeving in een sociaal Cuijk. Voor onze hele bijdrage, zie abc-bijdrage-begroting-2020. Mail naar raadslid.helmapluk@cuijk.nl indien u ons zaken wil meegeven of vragen.

ABC kiest voor herindeling

Afgelopen maandag, 28 oktober 2019, heeft Algemeen Belang Cuijk ingestemd met het herindelingsontwerp Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis. ABC had liever een andere herindeling gezien, een herindeling met de gemeenten Grave en Mill & St. Hubert (CGM). De gemeenten waarmee we nu al in de ambtelijke samenwerking CGM zitten. Waarin we meer als 5 jaar hebben geïnvesteerd om een goede dienstverlening te krijgen. Er zijn veel redenen waarom wij CGM de beste optie voor een herindeling vinden, bijvoorbeeld lagere kosten én niet opnieuw een ambtelijke organisatie opzetten waarbij het weer 5 jaar kost voordat de dienstverlening naar u als inwoner op peil is.

Toch heeft ABC voor het herindelingsontwerp met de gemeenten Boxmeer en St. Anthonis gestemd, tot de vorming van de gemeente Land van Cuijk. ABC wil namelijk wél herindelen. Wij zien namelijk zeker de voordelen van een beperkt grotere gemeente, zonder de bestuurlijke druk van drie colleges en één ambtelijk apparaat. Ons gewenste alternatief, CGM is op dit moment echter, helaas niet een concreet alternatief door de beperkte politieke steun. Velen weten wellicht niet dat Grave zich niet onvoorwaardelijk uitspreekt voor CGM, waardoor wij niet anders kunnen als te kiezen voor de andere optie, herindelen met Boxmeer en St. Anthonis.

Provinciale verkiezingen; stem lokaal!

Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Staten verkiezingen. Algemeen Belang Cuijk roept u op om op LOKAAL BRABANT – lijst 11 – te stemmen. Als lokale partij in de gemeenteraad van Cuijk merken wij dat het van belang is om een goede en persoonlijke partner te hebben in de provincie. Best wel wat zaken in Cuijk worden namelijk sterk beïnvloed door de provincie. Bijvoorbeeld jeugdzorg, ruimtelijk beheer en herindelingen.

Algemeen Belang Cuijk heeft zich daarom aangesloten bij Lokaal Brabant. Dé partij in Provinciale Staten die de lokale gemeentelijke partijen vertegenwoordigd. Een partij, die net zoals Algemeen Belang Cuijk uitgaat van de lokale situatie en die zich geen regels of standpunten laat opleggen vanuit een ideologie maar gewoon bekijkt wat het beste is voor de inwoners, dat kan dus per gemeente anders zijn.

Met plezier en passie benadert Lokaal Brabant alle onderwerpen met open vizier en nuchter verstand en doet dat altijd met oog voor de regio’s, gemeenten en inwoners. Lokaal Brabant zet zich in voor een provinciaal bestuur dat meer en meer geworteld is in de regio’s. Zie: www.lokaal-brabant.nl

De kandidaten van Lokaal Brabant zijn allen actief of hebben ervaring in de lokale politiek. De provincie is er namelijk voor de gemeenten en haar inwoners, en niet andersom! Vanuit Algemeen Belang Cuijk zijn Stephan Müskens (nr. 9) en Helma Pluk (nr. 32) onze kandidaten op de lijst van Lokaal Brabant.

Stem 20 maart dus Lokaal Brabant – lijst 11 – voor een provincie die luistert naar haar inwoners, vanuit de lokale politiek.

lokaal-brabant

Binnenkort weer besluitvorming over herindeling in het Land van Cuijk

Het lijkt erop dat de herindeling van het Land van Cuijk al lang besloten is, niets is echter minder waar.

Nog steeds kan de gemeente Cuijk kiezen, en is er nog niets definitief! Pas op zijn vroegst einde 2019 zal de raad van Cuijk een definitief besluit nemen. Algemeen Belang Cuijk blijft zich daarom inzetten om te komen tot een herindeling met de gemeenten Grave en Mill & St. Hubert. Met die gemeenten waar we al intensief mee samenwerken, om een té grote gemeente van 90.000 inwoners te voorkomen én om een veel moeizamer, onzeker en waarschijnlijk veel duurder samengaan met Boxmeer en St. Anthonis te voorkomen.

Voor meer informatie zie onze bijdrage in de raad van november 2018, hier hebben wij geprobeerd om eerst meer te weten te komen over de financiële gevolgen en opties voor de ambtelijke samenwerking voordat we in april 2019 verdere besluiten moeten nemen. Helaas gaf de meerderheid van de raad hier geen gehoor aan…