Nieuws uit de raad van 11 juni: detailhandel buiten het Centrum?

Tijdens de raad van 11 juni is een motie van Liberaal Land van Cuijk besproken. Een motie waarin zij aangeven dat het mogelijk moet worden om detailhandel buiten het Centrum toe te staan. Algemeen Belang Cuijk was het hier niet mee eens. Twee jaar geleden is door alle partijen, ook LLvC, een regionale detailhandelsvisie aangenomen. In dit rapport, opgesteld door experts, staat heel duidelijk dat je als gemeente keuzes moet maken. De keuze om prioriteit bij de centra te leggen, bij het kernwinkelgebied centrum Cuijk. In dit rapport staat ook dat er wel in alle kernen en wijken de mogelijheid moet zijn voor een basisvoorziening, dus een (kleine) supermarkt. ABC is dus niet tegen winkels in de kernen en wijken. Juist andersom, ABC wil graag in alle kernen en wijken een basisvoorziening! De buurtsuper in Beers vinden wij een geweldig initatief. Maar als er een (basis)winkel is, en die is er in de Heeswijke Kampen met de Jumbo zeer zeker, moeten er niet meer winkels toegestaan worden, dus geen drogist erbij. Dat zal dan echt ten koste gaan van het centrum. Het centrum waarin we veel investeren en wat levendig moet worden en blijven. Hierin hebben wij als gemeente een rol maar natuurlijk ook de ondernemers zelf!

De motie van LLvC staat dus haaks op beleid wat we zorgvuldig hebben vastgesteld, nog niet zo lang geleden. Daarom konden wij hier niet aan mee doen. Hun motie klinkt symphatiek, is leuk voor de korte termijn, maar op langere termijn zéér onverstandig. Als wij u vragen, wil je een drogisterij in de Heeswijk zegt u waarschijnlijk ja, maar als we u dan ook meegeven dat dit zeer waarschijnlijk zal leiden tot verlies van het winkelaanbod in Cuijk, meer leegstand, minder diversiteit, een neergaande spiraal dan kan het antwoord voor u hopelijk ook alleen zijn: nee dit moeten we niet doen. Wij kiezen dan toch weer voor het Algemeen Belang.

Nieuwe coalitie Algemeen Belang Cuijk, LLvC en CDA

De onderhandelingen met Liberaal Land van Cuijk en het CDA hebben geleid tot een coalitieprogramma “Samen bouwen aan een duurzame toekomst”. Op 7 mei j.l. zijn de wethouders Maarten Jilissen, Joost Hendriks en Gerard Stoffels geinstalleerd en is er weer een nieuw college in Cuijk. Wij zijn blij en tevreden dat we weer mee-regeren in Cuijk, dan kunnen we voor u meer bereiken. Veel van onze verkiezingsitems zijn in het coalitieakkoord terecht gekomen. Bijvoorbeeld, bouwen in de kernen, een versnelling op het gebied van Duurzaamheid en de 1 loket functie als speerpunt in de sociale paragraaf. Kortom, weer volop aan de slag en we wensen dit nieuwe college succes.

Klik hier voor de volledige tekst van het akkoord

Bedankt voor uw stem en vertrouwen!

Algemeen Belang Cuijk heeft met de verkiezingen een prachtig resultaat geboekt, namelijk het behoud van de huidige vier raadszetels. In totaliteit hebben we zelfs 55 stemmen meer gehaald dan bij de vorige verkiezingen in 2014. Voor een partij die al acht achtereenvolgende jaren in het college is vertegenwoordigd, is dat een zeer mooi resultaat. Temeer omdat een regeringspartij niet alleen de verantwoordelijkheid draagt voor de mooie resultaten, maar ook voor de besluiten die niet door iedereen worden gedragen.

Wij feliciteren Liberaal Land van Cuijk met het behaalde resultaat van vijf raadszetels. Het is nu aan LLvC, als grootste partij, om een nieuwe coalitie te vormen. Wij, ABC, zijn bereid om opnieuw onze verantwoordelijkheid te nemen in een nieuw te vormen college. De coalitieonderhandelingen zullen echter moeten uitwijzen of er overeenstemming bereikt kan worden omtrent de voorwaarden. De komende weken zal dat duidelijk gaan worden.

Wij willen alle kiezers bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen! De komende vier jaar zullen wij ons wederom inzetten voor het behartigen van de belangen van onze inwoners.

Kies 21 maart Algemeen Belang Cuijk; Lijst 2!

Algemeen Belang Cuijk (ABC) is een lokale politieke partij, met een actieve achterban, afkomstig uit alle lagen van de bevolking en uit alle wijken en kerkdorpen. Een partij met een open houding, gevoel voor maatwerk en voor het belang van de inwoners. Een partij voor iedereen!

De eerste elf plaatsen van onze Kieslijst worden ingenomen door Gerard Stoffels (Haps), Helma Pluk (Cuijk), Stephan Müskens (Beers), Ton van Boekel (Haps), Jean Arts (De Valuwe), Roy Heijsterman (St. Agatha), Sven Robins (Haps), Gonny Crouwers (Katwijk), Harrie van Eeden (Vianen), Sander Peters (Linden) en Esther Kersten (De Valuwe). Klik hier voor de volledige Kieslijst.

De speerpunten uit ons verkiezingsprogramma ‘Lokaal Sterk’ zijn:

Geen megafusie Land van Cuijk: Wij zijn geen voorstander van één gemeente Land van Cuijk. Dat zou een gemeente worden van bijna 90.000 inwoners en maar liefst 34 dorpskernen! Een gemeente waarin inwoners zich nauwelijks nog bij betrokken voelen. Waar maatwerk verdwijnt en plaats maakt voor ambtelijke bureaucratie, terwijl de kosten voor de inwoners gaan stijgen.

ABC gaat voor Maatwerk en één-loket: Op het sociale vlak wil ABC meer maatwerk en één loket voor hulpvragen van inwoners. Een onderzoek moet aantonen waarom dat tot op heden maar niet lukt, om vervolgens snel tot invoering te kunnen komen.

Woningbouw voor jongeren én ouderen: Woningbouw in de kerkdorpen verdient nog steeds bijzondere aandacht. Voor invulling van de woningbehoefte van onze jongeren en ouderen zien wij nieuwe mogelijkheden in erfpacht, woning- en kavelsplitsing, en bouw van sociale huurwoningen in de kerkdorpen.

Leefbaarheid behouden en verbeteren: Samen met onze inwoners gaan wij voor verbetering van de leefbaarheid. Goede ondersteuning van vrijwilligers, sport- en jeugdverenigingen, zelfwerkzaamheid, behoud van scholen en inzet van buurtbudgetten.

Veilig fietsen: Bij een toeristisch-recreatieve gemeente past een goede infrastructuur, waaronder goede fietsverbindingen. Wij willen extra investeren in het onderhoudsniveau, de veiligheid en goede fietsverbindingen.

Op weg naar een duurzaam Cuijk: Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van ons beleid voor de komende decennia. Het is overduidelijk dat voor een klimaatbestendig Cuijk we onze ogen niet kunnen sluiten voor duurzaamheidsmaatregelen en nieuwe ontwikkelingen.

Klik hier voor ons complete verkiezingsprogramma ‘Lokaal Sterk’. Kunt u onze ambities onderschrijven, geef dan uw stem aan ABC en wij gaan de komende periode ons uiterste best voor u doen!

 

 Kies Lokaal in het Stemlokaal!

Je wilt geen grote, onpersoonlijke mégagemeente. Natuurlijk.

Je wilt leefbare kernen met voldoende woningen. Natuurlijk.

Je wilt een duurzaam en sociaal Cuijk, waarin iedereen mee kan doen.
Natuurlijk.

Je wilt dat je stem ook ná de verkiezingen gehoord wordt.
Natuurlijk.

 Je stemt op 21 maart ABC. Natuurlijk!

Leden van Algemeen Belang Cuijk

Leden van Algemeen Belang Cuijk. Voorste rij (v.l.n.r.): Geert Hermens, Harrie van Eeden, Wiel Pluk, Esther Kersten, Stephan Müskens, Gerard Stoffels, Helma Pluk, Roy Heijsterman, Jean Arts, Ton van Boekel; achterste rij (v.l.n.r.): Rob van Hassel, Pim Kemperman, Sven Robins, Tonnie Jacobs, Peter Hendriks, Ben Vermeulen, Jan Arends, Frank Hop, Arnold Peeters.

Verkiezingscampagne in volle gang

Zoals waarschijnlijk al opgemerkt zijn de gemeenteraadsverkiezingen aanstaande! Ook ABC zal de komende tijd op diverse plaatsen in onze gemeente aanwezig zijn om met u te discussiëren. Let op onze bus bij u in de buurt en spreek ons aan met uw vragen.

Busbelettering ABC

Op dinsdag 11 maart (vanaf 20.00 uur in de Posthoorn te Haps) en donderdag 13 maart (vanaf 20.00 uur in café de Bond te Cuijk) doen wij mee aan de verkiezingsdebatten, u bent van harte welkom!