Algemene beschouwingen voor de Begroting 2017

Raadsvergadering 7 november 2016:

Voor Algemeen Belang Cuijk was deze begrotingsvergadering een moment om ook even stil te staan bij de mensen die zich inzetten, via de lokale politiek, voor Cuijk. Na het onverwachte overlijden onlangs van ons raadslid Tonnie Geboers werd bij de begrotingsvergadering zijn opvolger geïnstalleerd, Roy Heijsterman uit St. Agatha. Samen proberen we het zo goed mogelijk voor u te doen. Voor ABC is hierbij belangrijk: een sociaal beleid met oog voor de persoon, leefbaarheid, en een gezond financieel beleid.

Sociaal beleid: we zijn tevreden hoe dit in Cuijk wordt aangepakt, met persoonlijk maatwerk. De gemeente Cuijk scoort in de top 10 van de landelijke ranking betreft tevredenheid over de WMO, een resultaat waar we trots op zijn. Dat we het goed doen wil overigens niet zeggen dat het niet nog beter kan, we blijven het college hier scherp in volgen.
Leefbaarheid: hier is voor ons een fijne plek om te wonen en het behoud van voorzieningen in de kernen en wijken belangrijk. Niet ten koste van alles, zo reëel zijn we ook, maar wel in dialoog met u kijken wat er kan. Een goed voorbeeld is het behoud van de kinderboerderij in de Valuwe. ABC wethouder Gerard Stoffels en de beheersstichting zetten zich samen hiervoor in. Met een beperkte investering en extra inzet van vrijwilligers heeft de kinderboerderij weer een toekomst.
Gezond financieel beleid: ook dit jaar is de lastenverhoging voor u weer beperkt gebleven. Slechts met 2% wordt de OZB verhoogd. Cuijk blijft zo één van de goedkoopste gemeenten van het land.
Door onze inzet tijdens de begrotingsbehandeling wordt er volgend jaar ook geld gereserveerd en een plan gemaakt om “irritante drempels” aan te kunnen pakken. Wel in overleg met u, want wat voor de één een “irritante drempel” is, geeft een ander juist een veilig gevoel. Ook is een vertraging van de opknapbeurt van de Padbroek door ABC ongedaan gemaakt. Verder hebben wij een verhoging van de toeristenbelasting voorkomen, Cuijk moet aantrekkelijk blijven voor toeristen. Ook vinden wij het belangrijk om meer te doen met het Romeins verleden in Cuijk. Ziet u het al voor u: een opgraving van de Romeinse brugpijlers vastgelegd onder een glazen plaat?

Onze volledige bijdrage uitgesproken tijdens de begrotingsbehandeling op 7 november vindt u hieronder. Wilt u ons zaken melden of met ons in gesprek gaan: mail naar raadslid.helmapluk@cuijk.nl of info@ABC.nl

Begroting 2017 – Mensenwerk

Op maandag 7 november 2016 heeft de gemeenteraad de begroting van 2017 besproken.
Lees hieronder de bijdrage van Algemeen Belang Cuijk.

Voorzitter, de titel die ik dit jaar aan mijn algemene beschouwingen heb meegegeven is “Mensenwerk”. In een periode waarin we ons makkelijk laten leiden door details in de begroting wil ik toch even stilstaan bij het feit dat het werk van deze begroting door mensen wordt gedaan en dat eenieder dit doet met de beste bedoelingen. In de aanloop naar deze begroting zorgden de mensen om ons heen voor een perspectief waardoor je ook even kijkt naar wat is er nu echt belangrijk. Het vertrek door ziekte van ons raadslid René Crouwers, het overlijden van Tonnie Geboers, de splitsing binnen de VVD, de lichte beroerte van wethouder Nielen, Jos – beterschap, zijn zaken die je raken als mens. De installatie van Roy Heijsterman vandaag laat ook zien, we gaan door, juist voor de mensen om ons heen, de burgers van onze gemeente. (meer…)

Aanpassing coalitie

De coalitie in onze gemeente is vorige week (donderdag 20 oktober) in samenstelling gewijzigd. Interne problemen bij de VVD, gevolgd door het terugtrekken van de VVD uit de coalitie hebben ertoe geleid dat wij, Algemeen Belang Cuijk, samen met CDA en PvdA de samenwerking met de fractie Van Heeswijk zijn aangegaan. Er is vertrouwen in elkaar en in het huidige college om door te gaan op de ingeslagen koers, en het coalitieprogramma verder uit te voeren.

 

Waarom was deze stap nodig? Als reactie op de ontwikkelingen binnen de VVD hebben wij, de fractievoorzitters van ABC, CDA en PvdA op maandag 17 en dinsdag 18 oktober gesprekken gevoerd met Liesbeth van Heeswijk, Maarten Jilisen, Willemieke Vervoort en Rob Gertsen. Hierbij is ook het aanbod gedaan en zelfs een afspraak gemaakt om verder te praten met de VVD-fractieleden (Willemieke Vervoort en Rob Gertsen) en hun eventuele kandidaat wethouder. Ook met Liesbeth van Heeswijk was een vervolg afspraak gepland zodat wij (ABC, CDA en PvdA) na twee open gesprekken zonodig een nieuwe coalitie konden vormen. De inhoud van het coalitieprogramma werd door alle partijen (VVD en fractie Van Heeswijk) ondersteund. Echter, op woensdag 19 oktober heeft de VVD-fractie aangegeven zich terug te trekken uit de coalitie. Het geplande vervolg gesprek was voor hen niet meer nodig.

 

In de pers wordt door de VVD gesteld dat ze “uit de coalitie zijn gegooid” en wij “geen zin hadden het gesprek met hen en hun kandidaat wethouder aan te gaan”. Dat is dus onjuist! ABC is het gesprek aangegaan met alle betrokkenen! In het gesprek met Liesbeth van Heeswijk en Maarten Jilisen dat wel door ging is vertrouwen in elkaar en in het huidige college uitgesproken, en is de fractie Van Heeswijk toegetreden tot de coalitie. We zijn blij dat, in het belang van Cuijk, het huidige college verder kan met het uitvoeren van het coalitieakkoord.