Nieuw college voor gemeente Cuijk


De gemeente Cuijk heeft een nieuw college van B en W. Na de eerste verkenningsronde met vertegenwoordigers van álle politieke partijen in Cuijk, bleek op 4 april jl. dat op basis van inhoud en vertrouwen een coalitie van ABC, CDA, VVD en PvdA de grootste kans van slagen had.  De daarop volgende gesprekken – waaraan de vier beoogde coalitiepartijen hebben deelgenomen – hebben vandaag geresulteerd in een coalitieprogramma en een portefeuilleverdeling.
 Uiteraard moeten de leden van de afzonderlijke partijen nog met het coalitieakkoord instemmen.

Gerard StoffelsGerard Stoffels: “Na de eerste, brede verkenningsronde heeft de politieke leiding van ABC constructief vervolgoverleg gevoerd met vertegenwoordigers van het CDA, de VVD en de PvdA. Vandaag heeft  een laatste afstemming plaatsgevonden en is de nieuwe coalitie gevormd. Ik ben verheugd dat het proces om te komen tot een structurele samenwerking zo voorspoedig is verlopen.”

Het nieuwe college van B en W zal tijdens de raadsvergadering van 12 mei – samen met de nieuwe raadsleden– worden geïnstalleerd.

Over de verdeling van de verschillende portefeuilles is het volgende afgesproken:
ABC     : Gerard Stoffels          : Openbare werken, milieu en leefbaarheid

CDA     : Jos Nielen                  : Financiën en WMO

VVD     : Maarten Jilisen           : Economie en jeugdzorg

PvdA    : Rob Poel                   : Sociale zaken en ruimtelijke ordening

Gerard Stoffels: “Zoals in een eerder stadium aangegeven zoeken wij als coalitie een zo breed mogelijk draagvlak. Het coalitieprogramma zo het er nu ligt willen wij daarom delen met SP, D66 en PLC, voordat het definitief is”.

Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>