Missie

ABC heeft tot doel onafhankelijke actuele politiek te verwezenlijken die gericht is op het welzijn en welbevinden voor iedereen in de gemeente Cuijk. Uitgangspunt is niet een geloofsovertuiging, liberalisme of socialisme, maar het belang van de inwoners van onze gemeente.

ABC wil een zo groot mogelijke invloed op alle beslissingen die op gemeentelijk niveau worden genomen.

ABC streeft naar het dragen van directe verantwoordelijkheid door vertegenwoordiging in het college van B&W en deelname aan de coalitie.