Logo

De blauwe kromme lijn staat voor de Maas waaraan de gemeente Cuijk gelegen is. De kleine ronde bollen staan voor de kerkdorpen St.Agatha, Beers, Vianen, Haps, Katwijk en Linden. De grote ronde bol in het centrum van het logo staat voor Cuijk van waaruit de gemeente wordt bestuurd.

Met enige verbeelding zou men hier kunnen denken aan een atoom, met daaromheen de moleculen, altijd is alles in beweging.
Daaraan wil ABC graag meedoen.
Algemeen Belang Cuijk staat voor het welzijn van eenieder binnen onze gemeente Cuijk en wil dan ook een positieve bijdrage leveren voor ieders welzijn. Wijstaan dus niet voor een speciale groepering of voor een speciale geloofovertuiging, maar wij gaan voor eenieder binnen onze gemeente.