Wie is ABC

ABC, Algemeen Belang Cuijk, is in 2006 ontstaan toen de twee oudste lokale politieke partijen in de gemeente Cuijk, de Werknemerspartij (1918) en Algemeen Belang (1934) besloten om samen één lokale politieke partij te vormen.

ABC is een lokale politieke partij die opkomt voor u en uw omgeving. Haar missie is open, onafhankelijke actuele politiek bedrijven die gericht is op het welzijn en welbevinden voor iedereen in de gemeente Cuijk, in alle wijken en dorpen.
ABC wil besturen onafhankelijk van de landelijke politiek, is niet links of rechts en hoeft geen Haagse ideeën uit te dragen. ABC kan zich daarom 100% richten op de lokale politiek van onze gemeente. Hun doel is om een zo’n groot mogelijke invloed te hebben op alle beslissingen die op gemeentelijk niveau worden genomen. Lokale belangen worden democratisch afgewogen en omgezet in praktisch beleid.

 

ABC vertegenwoordigd in alle wijken en dorpen
ABC is een politieke partij die een heldere en brede weerspiegeling vormt van de Cuijkse bevolking. Zij heeft een achterban van circa 25 politieke actievelingen uit alle geledingen van de gemeente, zowel jong als oud, sportief of meer cultureel ingesteld, en uit nagenoeg alle wijken en kerkdorpen. Met dit gevarieerde gezelschap acht zij zich in staat om tot breed gedragen, verantwoorde besluiten te kunnen komen. Doordat ABC leden makkelijk aanspreekbaar zijn en hun oren te luisteren leggen in de diverse gemeenschappen kunnen zij de maatschappelijke wensen vanuit de wijken en dorpen oppikken en uitdragen.

ABC wil samen met u zorg dragen voor een leefbaar Cuijk, met oog voor de behoeften van alle wijken en kerkdorpen, met een luisterend oor voor alle inwoners van Cuijk!

 

ABC: open, onafhankelijk, sociaal, luisterend en dichtbij…..

 

ABC wil graag dat nog meer inwoners met haar meedenken!
Bent u geïnteresseerd in politiek, wilt u uw leefomgeving verbeteren, uw wensen uitdragen, meedenken over de richting waarin onze gemeente moet bewegen of gewoon meepraten en meedenken over de besluitvorming, dan bent u van harte welkom bij ABC! Kom een keer luisteren bij een van de partijvergaderingen of neem contact op met een van de raads- of commissieleden. Het is van belang dat u met ons communiceert, uw mening telt, uw stem wordt gehoord!