Team Lokaal. Onze nieuwe naam. Jouw vertrouwde lokale politiek.

logo

Met het Land van Cuijk krijg jij als inwoner of ondernemer een gemeente die dienstverlening kan bieden met een kwaliteit die past bij de vraagstukken van vandaag en morgen. Daar hoort een vertrouwde politieke vertegenwoordiging bij.

Algemeen Belang Cuijk heeft samen met 6 andere lokale politieke partijen 1 nieuwe lokale partij opgericht; Team Lokaal. Zo weet jij zeker dat jij ook in jouw nieuwe gemeente bekende, vertrouwde en lokale politieke gezichten ziet. Samen gaan we voor ’n goeie toekomst voor het Land van Cuijk.

Algemeen Belang Cuijk zal de komende maanden onder deze naam verantwoording afleggen over wat we de afgelopen jaren hebben bereikt in Cuijk. Onze Puijke Plannen voor de toekomst communiceren we vanuit Team Lokaal Land van Cuijk. De website www.teamlokaal.nl en social media accounts zijn nu al online.

Als Team Lokaal blijven we toegankelijk, onafhankelijk, actief, sociaal en betrouwbaar. Precies zoals je van ons gewend bent!

Wil je meer weten? Neem dan een kijkje op de website www.teamlokaal.nl. Heb je vragen? Stel ze gerust! Wil je meedoen? Je bent van harte welkom! Bel, mail of benader ons op straat of in de supermarkt. De toekomst maken we samen!

 

team-lokaal-lvc

Team Lokaal lijsttrekker Willy Hendriks – van Haren en ‘running mates’ Egidia Jetten, Marco van den Berg, Helma Pluk en Erik van Daal (Fotografie Ans Meulepas -Langenboom)

 

 

 

Laatste Begroting gemeente Cuijk vastgesteld

De laatste begroting van de gemeente Cuijk bevat weinig nieuwe zaken. Veel van wat Algemeen Belang Cuijk belangrijk vindt is al in uitvoering, én blijft ook in uitvoering. Zoals in het sociaal domein: inzet op begeleiding naar werk, aanpak eenzaamheid, extra aandacht voor preventie in de jeugdzorg. Allemaal nog eens extra belangrijk door de huidige omstandigheden waarin we een weg moeten vinden in het leven met beperkingen door het Corona virus.

Op het gebied van wonen: voor starters, ouderen én in de kernen moeten nog wel stappen gezet worden. De masterplannen voor elke kern met de wensen voor wonen in de nabije toekomst moeten ook in Corona tijd echt opgepakt worden. Verder heeft ABC het college gevraagd om te onderzoeken of gemeentelijke erfpacht een goed instrument is om woningbezit voor starters te stimuleren. Wij hopen dat dit leidt tot extra mogelijkheden voor starters in onze gemeente!

Op het gebied van duurzaamheid is er volgens ABC een goede basis gelegd met bijvoorbeeld de duurzaamheidslening en plannen voor vergroening van het centrum, maar zijn we er nog zeker niet. Bijvoorbeeld, de energietransitie blijft een uitdaging. Ook hebben we het college gevraagd om de uitbreiding van het industrieterrein Laarakker nog niet door te zetten. Ga eerst in overleg om de bestaande bedrijventerreinen in het Land van Cuijk op te vullen en om bestaande panden te gebruiken. Stimuleer dit voordat we akkerland en natuur inrichten als nieuw bedrijventerrein. Dat is duurzamer én hierdoor kan de groene buffer tussen Haps en Laarakker intact blijven. Helaas was er géén meerderheid van de raad voor dit voorstel.

Waar wél aan gewerkt gaat worden zijn plannen om onze fietspaden te verbeteren: minder hobbels en bobbels en/of onlogische aansluitingen. Het stukje onverhard fietspad tussen de nieuwe Fietsbrug en Katwijk wordt in het voorjaar al verbeterd.

In zijn geheel is ABC tevreden over deze begroting zonder extra lasten voor onze inwoners. We zijn op de goede weg maar er blijft ook nog genoeg te doen.

David Solez zal wethouder Gerard Stoffels opvolgen

David SolezLaat ik mij even voorstellen; mijn naam is David Solez. Ik ben 38 jaar en in mei 2020 zal ik worden voorgedragen als wethouder voor Algemeen Belang Cuijk.

Ik ben in Cuijk geboren en ben er mijn hele leven blijven wonen. Geboren in de wijk Padbroek, later verhuisd naar het centrum en nu al ruim 11 jaar in de Heeswijkse Kampen. Daar woon ik samen met mijn partner Maike Thijssen en onze twee kleine kinderen, Julius en Lauren. In mijn vrije tijd ga ik graag tennissen bij de lokale tennisclub Graaf Herman waar ik ook betrokken ben bij de organisatie van het jaarlijkse Grand Slam toernooi. Ik heb brede interesses en kan mij echt in een onderwerp vastbijten.

De afgelopen 5 jaar ben ik als ondernemer werkzaam geweest in met name de juridische sector. Daarbij heb ik mij specifiek gericht op commerciële en procesmatige trajecten. Daarvoor heb ik gewerkt in de HR-sector op consultancy- en managementniveau. Mijn kennis en ervaring zet ik ook privé in om (aspirant) ondernemers te helpen met het starten van hun onderneming of het verder professionaliseren van hun bedrijf.

Politiek en maatschappelijke belangen hebben altijd mijn interesse gehad. Ik heb bewust voor ABC gekozen vanwege de onafhankelijke lokale politiek waarbij binnen een open cultuur en met rationele argumenten wordt gestreefd naar de best mogelijke oplossing. Bij ABC ben ik sinds vorig jaar bestuurslid in de rol van penningmeester. Daarnaast ben ik namens ABC commissielid van de commissie Bestuur.

Als wethouder kan ik mij inzetten om de belangen van de bewoners, van de gemeente Cuijk, zo goed mogelijk vorm te geven. Om die reden ben ik dan ook erg enthousiast om als wethouder te gaan starten. Ik ben ABC erg dankbaar dat zij mij deze kans bieden.

 

 

Wethouder Gerard Stoffels gaat met pensioen

gerard-2018

 

Wethouder Gerard Stoffels heeft in goed overleg met het partijbestuur van Algemeen Belang Cuijk besloten om zijn wethouderschap met ingang van 12 mei a.s. neer te leggen. De heer David Solez gaat hem opvolgen.

 

 

David is 38 jaar, geboren en getogen in Cuijk en sinds 2017 betrokken bij ABC. Naast zijn werk als ondernemer in met name de juridische sector is hij bestuurslid (penningmeester) van de partij en lid van de commissie Bestuur.

De heer Stoffels bereikt later dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd en had al eerder in zijn partij te kennen gegeven dan in elk geval te willen stoppen. Nu, na 10 jaar wethouderschap, is het tijd voor een nieuwe generatie.

Voor de partij is het nu mogelijk om tijdig zijn opvolger in de gelegenheid te stellen om mede vorm te kunnen geven aan de opbouw van de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Wij kijken met wethouder Stoffels terug op een succesvolle periode waarin er samen met colleges en raden veel tot stand gekomen is en danken de heer Stoffels voor zijn bijdragen daarin.

In de raadsvergadering van 11 mei zal de heer Stoffels afscheid nemen van de gemeenteraad. Voor de inwoners, bedrijven en instanties zal een afscheidsreceptie nog nader worden bekend gemaakt.