Provinciale verkiezingen; stem lokaal!

Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Staten verkiezingen. Algemeen Belang Cuijk roept u op om op LOKAAL BRABANT – lijst 11 – te stemmen. Als lokale partij in de gemeenteraad van Cuijk merken wij dat het van belang is om een goede en persoonlijke partner te hebben in de provincie. Best wel wat zaken in Cuijk worden namelijk sterk beïnvloed door de provincie. Bijvoorbeeld jeugdzorg, ruimtelijk beheer en herindelingen.

Algemeen Belang Cuijk heeft zich daarom aangesloten bij Lokaal Brabant. Dé partij in Provinciale Staten die de lokale gemeentelijke partijen vertegenwoordigd. Een partij, die net zoals Algemeen Belang Cuijk uitgaat van de lokale situatie en die zich geen regels of standpunten laat opleggen vanuit een ideologie maar gewoon bekijkt wat het beste is voor de inwoners, dat kan dus per gemeente anders zijn.

Met plezier en passie benadert Lokaal Brabant alle onderwerpen met open vizier en nuchter verstand en doet dat altijd met oog voor de regio’s, gemeenten en inwoners. Lokaal Brabant zet zich in voor een provinciaal bestuur dat meer en meer geworteld is in de regio’s. Zie: www.lokaal-brabant.nl

De kandidaten van Lokaal Brabant zijn allen actief of hebben ervaring in de lokale politiek. De provincie is er namelijk voor de gemeenten en haar inwoners, en niet andersom! Vanuit Algemeen Belang Cuijk zijn Stephan Müskens (nr. 9) en Helma Pluk (nr. 32) onze kandidaten op de lijst van Lokaal Brabant.

Stem 20 maart dus Lokaal Brabant – lijst 11 – voor een provincie die luistert naar haar inwoners, vanuit de lokale politiek.

lokaal-brabant

Binnenkort weer besluitvorming over herindeling in het Land van Cuijk

Het lijkt erop dat de herindeling van het Land van Cuijk al lang besloten is, niets is echter minder waar.

Nog steeds kan de gemeente Cuijk kiezen, en is er nog niets definitief! Pas op zijn vroegst einde 2019 zal de raad van Cuijk een definitief besluit nemen. Algemeen Belang Cuijk blijft zich daarom inzetten om te komen tot een herindeling met de gemeenten Grave en Mill & St. Hubert. Met die gemeenten waar we al intensief mee samenwerken, om een té grote gemeente van 90.000 inwoners te voorkomen én om een veel moeizamer, onzeker en waarschijnlijk veel duurder samengaan met Boxmeer en St. Anthonis te voorkomen.

Voor meer informatie zie onze bijdrage in de raad van november 2018, hier hebben wij geprobeerd om eerst meer te weten te komen over de financiële gevolgen en opties voor de ambtelijke samenwerking voordat we in april 2019 verdere besluiten moeten nemen. Helaas gaf de meerderheid van de raad hier geen gehoor aan…

Begroting Cuijk 2019

Maandag 12 november heeft Algemeen Belang Cuijk de begroting van de gemeente Cuijk goedgekeurd. In deze begroting is geld opgenomen voor nieuwe projecten op het gebied van onder andere duurzaamheid, bestrijding van eenzaamheid, verbetering van fietspaden, de vorming van één loket voor hulp, bouwen in álle kernen, passende en betaalbare jeugdzorg, etc. Projecten die we graag willen uitvoeren, voor een duurzaam en sociaal Cuijk. Prima, aan de slag college!

Helaas had deze begroting ook een keerzijde en zagen wij geen andere keus dan akkoord te gaan met de voorgestelde OZB verhoging. Om alle bestaande én nieuwe projecten uit te kunnen voeren en onze voorzieningen te behouden is er extra geld nodig. Er is een groot structureel tekort. ABC heeft daarom kritisch gekeken naar deze begroting, was er nou nergens nog geld te besparen? Wij hebben gevraagd én toegezegd gekregen dat er nogmaals gekeken gaat worden naar het centrumplan voor de Kaneelstraat en de aanleg van een fontein op het Louis Jansenplein; kan dat niet wat goedkoper? Hier kunnen we nog geld besparen! Ook hebben wij voorwaarden gesteld aan de schouwburg, voor een goed én transparant bestuur en een betere onderbouwing van het gevraagde extra geld. Dit om het tekort niet nóg groter te laten worden. Op initiatief van ABC wordt ook privatisering onderzocht als een optie om de schouwburg weer toekomstbestendig te maken.

Waar we ook zeker kunnen besparen is het huisvesten van alle ambtenaren op één locatie, dat scheelt Cuijk 250.000 euro per jaar. Het verzoek van ABC om hier goed naar te kijken werd ondersteund door een meerderheid van de raad. Ook onze ideeën voor snellere en simpelere procedures voor (kleine) ruimtelijke initiatieven en een “minimawijzer” vonden gehoor bij een meerderheid en gaan dus worden opgepakt.

Onze volledige bijdrage tijdens de begrotingsbehandeling vindt u hier: bijdrage-abc-begroting-2019

In memoriam Ben Vermeulen

Ben VermeulenOp 3 juli jongstleden is ons partijlid Ben Vermeulen onverwacht overleden. Wij verliezen met Ben een zeer gewaardeerd bestuurslid van Algemeen Belang Cuijk. Betrokken, vriendelijk, een stille kracht op de achtergrond met veel aandacht voor veiligheid en een groot sociaal hart. Ben stond niet graag op de voorgrond maar met zijn gedachten voor de visie van ABC, input voor de verkiezingsprogramma’s, aandacht voor zijn wijk de Padbroek, en meedenken tijdens de vergaderingen leverde hij een fijne en belangrijke bijdrage aan de lokale politiek, en Algemeen Belang Cuijk. We zullen hem missen!

Wij wensen Ans en familie veel sterkte met dit verlies.

rouwbrief-ben-vermeulen