David Solez zal wethouder Gerard Stoffels opvolgen

David SolezLaat ik mij even voorstellen; mijn naam is David Solez. Ik ben 38 jaar en in mei 2020 zal ik worden voorgedragen als wethouder voor Algemeen Belang Cuijk.

Ik ben in Cuijk geboren en ben er mijn hele leven blijven wonen. Geboren in de wijk Padbroek, later verhuisd naar het centrum en nu al ruim 11 jaar in de Heeswijkse Kampen. Daar woon ik samen met mijn partner Maike Thijssen en onze twee kleine kinderen, Julius en Lauren. In mijn vrije tijd ga ik graag tennissen bij de lokale tennisclub Graaf Herman waar ik ook betrokken ben bij de organisatie van het jaarlijkse Grand Slam toernooi. Ik heb brede interesses en kan mij echt in een onderwerp vastbijten.

De afgelopen 5 jaar ben ik als ondernemer werkzaam geweest in met name de juridische sector. Daarbij heb ik mij specifiek gericht op commerciële en procesmatige trajecten. Daarvoor heb ik gewerkt in de HR-sector op consultancy- en managementniveau. Mijn kennis en ervaring zet ik ook privé in om (aspirant) ondernemers te helpen met het starten van hun onderneming of het verder professionaliseren van hun bedrijf.

Politiek en maatschappelijke belangen hebben altijd mijn interesse gehad. Ik heb bewust voor ABC gekozen vanwege de onafhankelijke lokale politiek waarbij binnen een open cultuur en met rationele argumenten wordt gestreefd naar de best mogelijke oplossing. Bij ABC ben ik sinds vorig jaar bestuurslid in de rol van penningmeester. Daarnaast ben ik namens ABC commissielid van de commissie Bestuur.

Als wethouder kan ik mij inzetten om de belangen van de bewoners, van de gemeente Cuijk, zo goed mogelijk vorm te geven. Om die reden ben ik dan ook erg enthousiast om als wethouder te gaan starten. Ik ben ABC erg dankbaar dat zij mij deze kans bieden.

 

 

Wethouder Gerard Stoffels gaat met pensioen

gerard-2018

 

Wethouder Gerard Stoffels heeft in goed overleg met het partijbestuur van Algemeen Belang Cuijk besloten om zijn wethouderschap met ingang van 12 mei a.s. neer te leggen. De heer David Solez gaat hem opvolgen.

 

 

David is 38 jaar, geboren en getogen in Cuijk en sinds 2017 betrokken bij ABC. Naast zijn werk als ondernemer in met name de juridische sector is hij bestuurslid (penningmeester) van de partij en lid van de commissie Bestuur.

De heer Stoffels bereikt later dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd en had al eerder in zijn partij te kennen gegeven dan in elk geval te willen stoppen. Nu, na 10 jaar wethouderschap, is het tijd voor een nieuwe generatie.

Voor de partij is het nu mogelijk om tijdig zijn opvolger in de gelegenheid te stellen om mede vorm te kunnen geven aan de opbouw van de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Wij kijken met wethouder Stoffels terug op een succesvolle periode waarin er samen met colleges en raden veel tot stand gekomen is en danken de heer Stoffels voor zijn bijdragen daarin.

In de raadsvergadering van 11 mei zal de heer Stoffels afscheid nemen van de gemeenteraad. Voor de inwoners, bedrijven en instanties zal een afscheidsreceptie nog nader worden bekend gemaakt.

Begroting Cuijk 2020

Maandag 11 november 2019 heeft Algemeen Belang Cuijk de begroting van de gemeente Cuijk goedgekeurd. Een begroting met weinig ruimte voor nieuwe projecten, maar wél een begroting zonder grote bezuinigingen en zonder extra OZB (belasting) verhoging. Een begroting waarmee we onze bibliotheken, (sport)verenigingen, gemeenschapsaccommodaties, schouwburg etc. blijven ondersteunen. Een begroting waarmee we verder kunnen: met bijvoorbeeld projecten op het gebied van duurzaamheid, preventie in de jeugdzorg, armoedebestrijding, startersleningen, binnenhalen van bedrijven. Met masterplannen voor elk dorp zodat er ook over 5 tot 10 jaar nog ruimte voor woningbouw zal zijn in de dorpen.

Wonen, werken en een fijne leefomgeving in een sociaal Cuijk dat is waar wij voor gaan en waar we de begroting op hebben beoordeeld.

We hebben het college ook nog een aantal zaken opgedragen, bijvoorbeeld “blijf inzetten op minder maaien, meer nestkastjes, meer groen in onze gemeente”. Zodat we meer vogels, meer biodiversiteit krijgen. Dit zal ons ook helpen om de eikenprocessierups natuurlijk te bestrijden. Mede door steun van de hele raad voor twee moties van Algemeen Belang Cuijk wordt gekeken of de Lommerstraat in Linden verhard of verbeterd kan worden. Voor de veiligheid van fietsers, voor een normaal gebruik van deze weg in zomer en winter; ook om eventueel het toenemende toeristisch verkeer door Linden een alternatieve route te bieden. Verder zal op ons verzoek sneller gezocht worden naar een oplossing voor de belangrijke fietsverbinding (via de Heeswijksestraat) tussen de Heeswijkse Kampen en het NS station. Voor verkeersmaatregelen om dit fietspad weer veilig open te kunnen stellen, leek geen budget te zijn. Nu gaat dit toch worden opgepakt.

U ziet, we maken ons sterk voor grote en kleine zaken in onze gemeente, voor een fijne leefomgeving in een sociaal Cuijk. Voor onze hele bijdrage, zie abc-bijdrage-begroting-2020. Mail naar raadslid.helmapluk@cuijk.nl indien u ons zaken wil meegeven of vragen.

ABC kiest voor herindeling

Afgelopen maandag, 28 oktober 2019, heeft Algemeen Belang Cuijk ingestemd met het herindelingsontwerp Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis. ABC had liever een andere herindeling gezien, een herindeling met de gemeenten Grave en Mill & St. Hubert (CGM). De gemeenten waarmee we nu al in de ambtelijke samenwerking CGM zitten. Waarin we meer als 5 jaar hebben geïnvesteerd om een goede dienstverlening te krijgen. Er zijn veel redenen waarom wij CGM de beste optie voor een herindeling vinden, bijvoorbeeld lagere kosten én niet opnieuw een ambtelijke organisatie opzetten waarbij het weer 5 jaar kost voordat de dienstverlening naar u als inwoner op peil is.

Toch heeft ABC voor het herindelingsontwerp met de gemeenten Boxmeer en St. Anthonis gestemd, tot de vorming van de gemeente Land van Cuijk. ABC wil namelijk wél herindelen. Wij zien namelijk zeker de voordelen van een beperkt grotere gemeente, zonder de bestuurlijke druk van drie colleges en één ambtelijk apparaat. Ons gewenste alternatief, CGM is op dit moment echter, helaas niet een concreet alternatief door de beperkte politieke steun. Velen weten wellicht niet dat Grave zich niet onvoorwaardelijk uitspreekt voor CGM, waardoor wij niet anders kunnen als te kiezen voor de andere optie, herindelen met Boxmeer en St. Anthonis.

Provinciale verkiezingen; stem lokaal!

Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Staten verkiezingen. Algemeen Belang Cuijk roept u op om op LOKAAL BRABANT – lijst 11 – te stemmen. Als lokale partij in de gemeenteraad van Cuijk merken wij dat het van belang is om een goede en persoonlijke partner te hebben in de provincie. Best wel wat zaken in Cuijk worden namelijk sterk beïnvloed door de provincie. Bijvoorbeeld jeugdzorg, ruimtelijk beheer en herindelingen.

Algemeen Belang Cuijk heeft zich daarom aangesloten bij Lokaal Brabant. Dé partij in Provinciale Staten die de lokale gemeentelijke partijen vertegenwoordigd. Een partij, die net zoals Algemeen Belang Cuijk uitgaat van de lokale situatie en die zich geen regels of standpunten laat opleggen vanuit een ideologie maar gewoon bekijkt wat het beste is voor de inwoners, dat kan dus per gemeente anders zijn.

Met plezier en passie benadert Lokaal Brabant alle onderwerpen met open vizier en nuchter verstand en doet dat altijd met oog voor de regio’s, gemeenten en inwoners. Lokaal Brabant zet zich in voor een provinciaal bestuur dat meer en meer geworteld is in de regio’s. Zie: www.lokaal-brabant.nl

De kandidaten van Lokaal Brabant zijn allen actief of hebben ervaring in de lokale politiek. De provincie is er namelijk voor de gemeenten en haar inwoners, en niet andersom! Vanuit Algemeen Belang Cuijk zijn Stephan Müskens (nr. 9) en Helma Pluk (nr. 32) onze kandidaten op de lijst van Lokaal Brabant.

Stem 20 maart dus Lokaal Brabant – lijst 11 – voor een provincie die luistert naar haar inwoners, vanuit de lokale politiek.

lokaal-brabant